Pokud jste se dne 29. února 2020 pohybovali okolo ZŠ Komenského 17 v Domažlicích, jistě jste se všimli zástupy lidí (dětí a dospělých), kteří směřovali do školy. To mladí hasiči z okresu Domažlice a jejich vedoucí mířili na první soutěž v roce 2020, a to na každoroční Zimní setkání mladých hasičů. V roce 2020 se konal devatenáctý ročník.  Na soutěži si družstva plní zábavnou formou mnoho úkolů a dovedností, které je provázejí celoroční hrou Plamen. Po roce se opět potkávají mladí hasiči v přátelské atmosféře, sdělují si zážitky za uplynulý rok a navazují se i nová kamarádství, a to nejen mezi dětmi, ale i mezi vedoucími. Soutěžní přípravy začaly již v pátek navezením potřebného materiálu do domažlické školy, kde za pomoci technické čety z okrsku č. 12 – Klenčí pod Čerchovem a členů OORM se připravily prostory školy pro devatenácté Zimní setkání mladých hasičů.

Brzké ranní hodiny se nesly ve finalizování příprav soutěže, dojezdem rozhodčích následovaných vedoucími s kolektivy. Celkově se setkání zúčastnilo 57 hlídek mladých hasičů (33 starších, 19 mladších a 5 přípravek) z dvaceti tří sborů, a to nejen z našeho okresu, ale i z okresu Klatovy, Tachov a Plzeň jih. Třetím rokem byl do zimního setkání zařazen dorost. Zúčastnilo se 12 dorostenek a 12 dorostenců. Po registraci následoval slavnostní nástup. Úvodní slovo měl náčelník štábu soutěže Karel Steinbach, po kterém se si vzal slovo náměstek starosty OSH Domažlice Jan Brei. Hlavní rozhodčí Aneta Královcová v krátkosti sdělila nejdůležitější informace k soutěži. Všichni ostatní popřáli soutěžícím mnoho zdaru při soutěži a ocenili velmi kladně práci s dětmi v našem okrese. Po nástupu se naplno rozjelo soutěžní klání. Každá hlídka pěti mladých hasičů se snažila zúročit, co se naučila na schůzkách se svými vedoucími. Rozhodčí nestranně hodnotili každou disciplínu, i když ne vždy bylo snadné udělit trestné body. Soutěžilo se v jedenácti disciplínách: topografické značky, hra paměti, přeskok přes švihadlo, požárnický kuželník, věcné prostředky PO, uzle, štafety třínohých, signály rukou, řeč rukou, puzzle a brčková štafeta. Soutěž probíhala do čtrnácté hodiny.

Při čekání na vyhlášení výsledků si mladí hasiči mohli ještě zasoutěžit ve volnočasové aktivitě. Následně proběhlo vyhodnocení. V kategorii starších vyhrálo družstvo z Milaveč, následováno družstvy Folmava A a Folmava B. V kategorii mladších vyhrálo družstvo z Folmavy B, za ním v těsném závěsu Milavče a na místě třetím bylo Klenčí pod Čerchovem A. V kategorii přípravek byli letos opět odměněni všichni jako vítězové. Pro kategorii přípravek je vítezství se účastnit, když už v tak brzkém věku jsou svými vedoucími vedeni k řemeslu sv. Floriána. Z dorostenek vyhrála Kateřina Vaňková (SDH Milavče), na druhém místě byla Lucie Braunfuksová (SDH Pocinovice) a na třetím místě skončila Kateřina Králová (SDH Hluboká). U dorostenců na prvním místě byl Šimon Matějovic (SDH Chodov), na druhém místě Jindřich Bluma (SDH Bor) a na třetím místě skončil Stanislav Jelínek (SDH Pocinovice). Ostatní soutěžící byli odměněni účastnickými diplomy a poháry za účast.

Tímto Odborná rada mládeže a štáb soutěže chce poděkovat ZŠ Komenského 17 v Domažlicích za poskytnuté prostory. Plzeňskému kraji a všem dárcům cen. Okrsku Klenčí pod Čerchovem za pomoc při přípravě a organizaci soutěže. Velké díky patří všem rozhodčím za vynikající práci při celém klání. A největší dík patří vedoucím a jejich svěřencům, v nichž je naše budoucnost.

OORM Domažlice