Výtvarná a literární soutěž "Požární ochrana očima dětí a mládeže" patří již k tradičním projektům v SH ČMS. V roce 2019 se jednalo již o 45. ročník, ve kterém Okresní odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva, v jejíž gesci se konalo okresní kolo, obdržela neuvěřitelných 348 soutěžních prací z celkem 22 škol a 17 sborů dobrovolných hasičů, při nichž fungují kolektivy Mladých hasičů. Soutěží se v řadě kategorií odstupňovaných pro nejrůznější věk a zařazení mladých tvůrců. V letošním roce jsme také obdrželi příspěvky v kategorii digitální. Nejlepší práce v každé kategorii postupují do krajského kola a je nám ctí též konstatovat, že náš okres Praha-západ má v letošním roce také vítěznou práci v kole celostátním.

Letošní rok je však ještě něčím výjimečným - oceněné práce jsme mohli představit veřejnosti formou vernisáže a následující výstavy v prostorách Základní umělecké školy Harmony v Dolních Břežanech. V této souvislosti je třeba velmi poděkovat paní Mgr. Magdě Markové, ředitelce ZUŠ Harmony, a dále paní učitelce Haně Šimkové za úžasnou nabídku, kterou jsme s potěšením využili. Ve středu 9. října od 18.00 hod. se konala vernisáž, kdy se útulné a příjemné prostory ZUŠ Harmony zaplnily spoustou obrázků s požární tématikou.

Toto komorní a přátelské setkání malých i velkých bylo zahájeno krásným pěveckým vystoupením žáků ZUŠ Harmony. Přítomné hosty přivítala paní ředitelka Marková, která předala slovo starostovi OSH Praha-západ, Ing. Josefu Myslínovi. Okresní odbornou radu prevence a ochrany obyvatelstva zastoupil p. Filip Jankovec. Po úvodním zahájení, kdy nechyběla ani stylová skladba "Co jste, hasiči...", si mohli přítomní hosté prohlédnout výtvarné a literární práce a také zhlédnout videa oceněných prací v digitální kategorii. Nechybělo ani malé občerstvení a vyzdvihnout je třeba báječnou dobrou náladu, která po celou dobu vládla mezi dospělými i mezi dětmi.

Jménem Okresního sdružení hasičů Praha-západ ještě jednou vyslovujeme velké poděkování ZUŠ Harmony za přípravu celé akce a za perfektní spolupráci.

Těšíme se na další společná setkání!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář OSH Praha-západ