Další ročník soutěže pro mateřské školy Plamínek se uskutečnil 9. května na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Tentokrát se zapojilo 19 družstev ze 13 mateřských školek. Celkem 114 dětí ve věku 5-6 let soutěžilo ve třech disciplínách - štafetě 3 x 20 m s překážkami,  zásahu džberovou stříkačkou na cíl (požární útok) a požárnickém kuželníku. Zvítězily děti z MŠ Dobětice A, před MŠ 5. května a MŠ Vinařská B.

VÝSLEDKY