V sobotu 6. dubna 2019 uspořádalo OSH Benešov ve spolupráci s SDH Ostředek Jarní Hasíkovo dobrodružství „Po stopách Svatopluka Čecha“, rodného spisovatele z Ostředku. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev, pro které byla připravena pěti kilometrová trasa převážně lesním terénem. První stanoviště nemohlo být nikde jinde, než v rodné světničce Svatopluka Čecha, který si „osobně“ pro děti připravil několik zajímavých informací. Následně předal jednotlivým soutěžním družstvům startovní kartičku, do které jim nejen na jednotlivých stanovištích byla potvrzena účast razítkem, ale také závodníci podle ukrytých písmenek během celé trasy doplňovali tajenku, na jejímž konci poznali název jednoho díla Svatopluka Čecha. Pro děti bylo na jednotlivých stanovištích připraveno házení tenisáku na klauna, tajemný stoleček „U moudrého hasiče“, chůze na chůdách, střelba z praku, plazení „v polygonu“ završené hodem granátu, slalom družstva v žebříku, seznámení a úkoly z myslivosti, nalezení pokladu na hradě u loupežníka Zúla, stavba pyramid a nakonec skákání v pytli u mlýna. Po překonání tří hodinové náročné trati, které se zúčastnila i starostka OSH Benešov, Dana Vilímková, se jednotlivá družstva vrátila na základnu ostředecké hasičárny, kde bylo pro každého závodníka připraveno občerstvení včetně slíbeného hamburgeru. Tam jim také byly předány pamětní listy, taška ovoce od firmy Bakker, „šampáňo“, fotbalový míč a další drobné ceny. I přes veškeré problémy a překážky, které nás během příprav a realizace provázely, odjížděli všichni soutěžící spokojeni. To bylo pro nás velkou odměnou a zároveň utvrzením, že hasičina je kolektivní práce ve všech směrech a utužuje partu.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, hasičům, rodičům, partnerům i sponzorům, kteří se na Jarním Hasíkovu dobrodružství v Ostředku podíleli.

Za SDH Ostředek, Klára Škvorová, vedoucí kolektivu mladých hasičů Ostředek