Ve středu 7. listopadu 2018 se od 9 hodin konalo setkání našeho sboru se žáky a studenty semilských škol. V rámci školních osnov v současné době probíhá výuka století páry a parních strojů. Je proto pochopitelné, že jsme byli osloveni. Ve vlastnictví našeho sboru právě jeden takový funkční unikát je a to historická hasičská parní stříkačka vyrobená firmou R. A.Smékal v Praze Smíchově roce 1904. Žáci a studenti Waldorfské školy Semily a Gymnázia Ivana Olbrachta Semily tak teoretické znalosti mohli doplnit o praktickou ukázku a vidět jak takový stroj ve skutečnosti opravdu funguje. S historií parní stříkačky, parametry, jejím účelem a obsluhou všechny přítomné seznámil starosta sboru bratr Marek Vrtilka a zástupce starosty bratr Ladislav Bruckner. Po přivítání byla za jejich přítomnosti uvedena do provozu zatopením pod kotlem o obsahu 180 litrů vody, který ji za cca 20 minut převedl do jiného skupenství, v páru. Po té se parní stroj rozběhl a čerpadla nasála první doušky vody. Všichni přítomní pak měli možnost si tento unikát nejen osahat, ale i zapískat na její píšťalku nebo stříkat z historických proudnic, které jsou součástí parničky. Došlo i na témata ostatní hasičské techniky, kterou sbor vlastní a i na srovnání současné techniky s právě zprovozněnou stříkačkou parní. I tu modernější si mohla semilská mládež prohlédnout z blízka a pochopitelně velký zájem byl o to usednout na sedačky nefalšované hasičské cisterny, byť je vyrobena v roce 1965.

Po příjemném dopoledním programu se všichni museli opět vrátit zpět do svých škol na další výuku. A neodešli s prázdnou. Na cestu si všichni odnesli drobnou upomínku na dnešní den, roční kalendář sboru s vyobrazením parní stříkačky, kterou celé dopoledne měli před sebou.

Za SDH Semily I.

Ladislav Bruckner – zástupce starosty