Mladí hasiči z Bystrého v Orlických horách se v sobotu 7. dubna 2018 aktivně zapojili do dalšího ročníku celostátní úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Za krásného slunečného počasí se postarali o úklid nejen obce, ale i cest vedoucích do obcí ostatních. Právě zde nalezli největší množství odhozených odpadků, na což však již byli zvyklí z minulých let. Svoji prací tak mladí hasiči přispěli k očistě obce, kterou reprezentují nejen v hasičských soutěžích.

M. Dusílek, vedoucí kolektivu MH