Zveřejňujeme děkovný dopis zaslaný Okresnímu sdružení hasičů v Pardubicích. Jsme hrdí na to, že se naši mladí hasiči zúčastňují dobrovolnických akcí a naplňují tak jeden ze základních cílů našeho sdružení. Obzvláště nás těší, pokud jsou takto stateční!
 
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vás informovat o příkladném činu koledníka a mladého hasiče Tomáše Vaničky během koledování v rámci Tříkrálové sbírky a to v neděli 7.1.2018 v Rohovládové Bělé. Vedoucím skupinky byla babička Tomáše, paní Marie Vaničková z Volče, která nám příběh detailně popsala. 
Skupinky koledníků se rozdělily a místní skupinka v čele s Tomášem vyrazila na svoji trasu. Přišli k domu pana Havelky, kde zvonili u jeho branky, ale on nešel. Děti šly dál, klepaly na jeho dveře, protože pana Havelku znají osobně a vědí, že je to starý pán. Vstoupily do domu a opakovaně volaly "Pane Havelko". Koledníci Tomáš a Milenka šli dále a po chvilce zjistili, že u zadního pokoje pan Havelka leží bezvládně a obličejem k zemi. Oba na něj začali mluvit, ale pan Havelka je nepoznával. Tomáš hned zavolal svému otci, který byl nedaleko, a stále komunikoval s panem Havelkou. Táta Tomáše přiběhl, zjistil, co se děje a pana H. dal do stabilizované polohy. Když zjistil, že nemá žádné vnější poranění, tak společně dali pana H. na pohovku a zavolali záchranku. Teď je pan H. hospitalizovaný v nemocnici. 
Jsem moc ráda, že Tomáš svou pohotovou reakcí prokázal svoji statečnost. Pomáhal nejen Charitě, ale poskytl velkou pomoc i starému člověku. Možná mu i zachránili život. 
Jelikož od Tomáše vím, že je nadšený mladý hasič, chtěla bych Vás, pane starosto poprosit, pokud budete mít příležitost, předejte naše poděkování jak Tomáši Vaničkovi, tak i jeho tátovi. 
Děkuji Vám a přeji vše dobré v novém roce
Ing. Mgr. Zdenka Kumštýřová
ředitelka Charity Přelouč