MH-banner-Tymova-spoluprace.jpg

Děti ze škol a školek se již rozutekly na prázdniny, ale ještě před koncem školního roku měli žáci ze ZŠ a MŠ Hlavňovice možnost zažít zajímavý den s hasiči a myslivci. Ve středu 26. 6. 2024 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Milínov ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hlavňovice na Šumavě a s Lesy ČR, s.p. dětský den.

Akce se zúčastnilo více jak 80 dětí, které plnily úkoly na tematicky připravených stanovištích. Děti si vyzkoušely stříkání na terč, dětskou štafetu, prohlédly si hasičská auta a vybavení, vyzkoušely jsme jejich znalosti z oblasti prevence nebo si vymalovaly obrázky. Z oblasti myslivosti a přírodovědy pak poznávaly paroží, listy stromů, střílely ze vzduchovky a hledaly srnčata s použitím dronu.  Za splnění úkolů dostaly děti diplom, medaile a malou odměnu.

O další zpestření se postarali členové SDH Sušice, kteří přivezli na ukázku cisternu a čtyřkolku. Během chvilky vznikla u čtyřkolky dlouhá fronta a děti se chtěly svézt. Hasiči ukončili program puštěním vodního děla. Všechny děti se seběhly pod vodu a celé zmáčené se pak vracely do školy.

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům Obci Hlavňovice a ZOD Hlavňovice, kteří pomohli s přípravou zázemí a občerstvení. A velké díky patří organizátorům z řad výše uvedených organizací, kteří pro děti připravili pěkný a zábavný program. Jsme nesmírně rádi, že se akce povedla, děti byly spokojené, program pestrý, a nakonec nám přálo i počasí.

Za SDH Milínov Lenka Matějková

OSH Klatovy