MH-banner-Rescue-Camp.jpg

 V roce 1974 byl v Červeném Poříčí založen kolektiv mladých požárníků. Kolektiv tou dobou čítal 17 dětí ve věku 7 – 15 let. Jejich vedoucím se stal pan Jiří Velíšek, který úspěšně kolektiv vedl až do roku 1993, kdy předal otěže vedoucího své nástupkyni Věře Waldmannové. Ta vede kolektiv úspěšně až do dnes. 

Hned na podzim roku 1974 se kolektiv zúčastnil podzimního kola hry Plamen. Tím započala dlouholetá nepřetržitá činnost a tím i každoroční účast ve Hře Plamen. Tenkrát se konaly 3 srazy. Některé disciplíny byly stejné, jako máme teď a nějaké zcela jiné. Několik let se konaly 2 srazy. Na podzim bylo zahájení a na jaře bylo zakončení. V současné době máme na podzim samostatně hodnocený Závod hasičské všestrannosti a brannosti a na jaře máme všechny disciplíny v jeden den. 

Scházíme se každý pátek. V rámci Hry Plamen se účastníme brigád, výletů, turistických a společenských akcí. Získáváme odznaky odbornosti a specializace. Pokračujeme v psaní historie do kroniky mladých hasičů. V jarních měsících se účastníme okrskové soutěže, soutěží v okolí a také Hry Plamen. V zimně se účastníme Zimního setkání a na jaře jezdíme na Jarní soutěž do Nýrska. 

V měsících, kdy nemáme žádné soutěže, využíváme volného času k míčovým a stolním hrám, malování a také k vaření. To se dětem líbí nejvíce. Dále se věnujeme vyrábění různých dekorací, pečeme perníčky a jezdíme na výlety. Každý rok na podzim jezdíme na víkendový pobyt, kde se připravujeme na Závod hasičské všestrannosti a brannosti, chodíme na výlety a vaříme kotlíkový guláš. Jednou za dva až tři roky jezdíme na zimní prodloužený víkendový pobyt, kde trávíme nejvíce času na sněhu, hraním her, malováním na obličej a vařením různých pochutin. Jeden večer máme pokaždé maškarní karneval. 

Náš sbor v roce 2011 pořádal podzimní kolo hry Plamen a v roce 2014 závěrečný sraz Hry Plamen. V letošním roce nás po delší době čeká pořádání Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. 

V letošním roce je to 50 let, co kolektiv pracuje. U této příležitosti jsme uspořádali setkání všech „dětí“, které v kolektivu mladých hasičů, dříve požárníků pracovaly. Kolektivem prošlo 180 dětí. Z toho většina u hasičů zůstala a v současnosti cvičí za dospělé. 

Ti, co přišli, si mohli oprášit vzpomínky na dětská léta a vyzkoušet si hod granátem, střelbu ze vzduchovek, uzly, značky a štafetu se džberovkami. Rozhodčí u jednotlivých stanovišť zajišťovali děti. Po celou dobu byly k nahlédnutí fotografie, kalendáře, sbírka diplomů a brožůrka Útržky z kronik. Každý, kdo přišel, dostal vizitku se svým jménem a kelímek s daty na památku. Odpoledne předvedli současné děti ukázku požárního útoku, v podvečer bylo šermířské vystoupení, po kterém následovala muzika a po setmění se konala ohnivá show. 

Mile nás překvapilo, když se na nás přijeli podívat vedoucí Odborné rady mládeže pan Bohumír Bucifal a zasloužilí hasiči pan Bohumír Bucifal st. a Josef Žák. Stejně tak nás potěšilo, když přišel starosta obce pak Karel Karásek, který s námi hodně spolupracuje. 

Věra Waldmannová 

SDH Červené Poříčí

OSH Klatovy