V lednovém čísle časopisu jsme vás informovali o tom, že se nám podařilo pro naši činnost pronajmout pozemek parc. č. 845/98 nacházející se v Písnici mezi ulicí V Zákopech a fotbalovým hřištěm. Zároveň jsme vás seznámili s našimi plány a nejbližšími pracemi. Naším cílem je vybudovat zázemí pro nově vznikající sportovní hřiště na doposud nevyužívané ploše, zarostlé náletovými dřevinami a keři a zaplněné odstavenými vraky aut. Tato plocha je v územním plánu určena pro sport a tělovýchovnou činnost. Budované travnaté hřiště má sloužit jak pro potřeby výcviku hasičského sportu u mládeže SDH Praha-Písnice či mladých fotbalistů TJ Sokol Písnice, tak i pro širokou veřejnost, popř. konání lokálních akcí.
V sobotu 10. února se desítka písnických a branických hasičů vrhla na kácení náletových dřevin a vymýcení křovin. Motorovým pilám a křovinořezům nic neodolalo a v těchto dnech se připravujeme na likvidaci dřevní hmoty. Následně by prostor budoucího hasičského a volnočasového hřiště měl být připraven na další fázi – srovnání povrchu. Zároveň jsme náš projekt přihlásili do participativního rozpočtu Městské části Praha-Libuš na rok 2024, neboť bychom rádi pořídili potřebné zázemí (lavičky, stůl, odpadkový koš), venkovní pingpongový stůl, workoutové prvky a sportovní překážky (ručkovací lano, uzlovací stojan, hrazdy apod.), edukační panel s mapovými značkami a stojan na řád hřiště.
Veškerou instalaci prvků budou vykonávat členové Sboru dobrovolných hasičů v Písnici v rámci svého volného času, a proto vás dopředu chceme požádat o podporu našeho projektu. Více informací o tomto i ostatních projektech participativního rozpočtu získáte na webových stránkách napadyprolibusapisnici.cz. Doufáme ve vaši podporu.
 
ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO
V sobotu 20. ledna vyrazila značně oslabená skupina našich mladých hasičů na Závod halového kvarteta ve štafetě 4x60 m do Kostelce nad Černými Lesy. Původně jsme měli nasadit čtyři družstva, ale vlivem nemocí dětí spojených s kašlem, teplotou a zvracením jsme nakonec byli rádi, že jsme zvládli obsadit alespoň dva rozběhy. Den před odjezdem se omluvilo dokonce šest dětí.
Museli jsme tak přistoupit k totální změně nasazení jednotlivých týmů. Nejmladší sedmi a osmileté děti měly nastoupit v kategorii 3–9 let, ale nakonec nastoupily do kategorie 3–15 let. Ve srovnání výsledků to poznat na základě celkových časů bylo, ale v rámci nasazení nikoliv.
Tým Písnice 51, ve složení Anna Holanová, František Spurný, Filip Krátký a Alex Kvítek, zaběhl dva velmi vyrovnané pokusy, ale díky drobnému doteku kužele se počítal jako lepší ten první s časem 56,56 s.
Tým Písnice 52 (složený z dětí od 7 do 13 let – Vít Holan, Nella Chomátová, Denis a Vojtěch Kovářovi) zaběhl dva platné pokusy, přičemž ten druhý byl rychlejší a měl hodnotu 1:19,85 min.
 
Děkujeme všem dětem, že i přes virovou nepřízeň vyjely reprezentovat náš sbor na jiný typ závodů, než které s nimi zpravidla absolvujeme. Pro všechny zúčastněné to byla příjemná zkušenost.
 
zdroj: U nás (Praha_Libuš), 1. 3. 2024, měsíčník, str. 12.