MH-banner-Pravidelne-schuzky.jpg

Dne 14.10. 2023 jsme se s mladými hasiči vydali na výlet do Prahy. Výlet byl organizován OSH Opava, a zúčastnila se jej družstva, která vyhrála 1.–3. místo v kategorii mladší na okresním kole hry Plamen. Byla to družstva ze Štěpánkovic, Kravař a Bobrovníků. Ráno okolo šesté hodiny jsme vyjížděli přímým vlakem na hlavní nádraží v Praze. Dopoledním programem pro Štěpánkovice a Kravaře byla komentovaná prohlídka Prahy nazvaná „Za strašidly Starého města“, kterou nás provedla paní Petra Kocourková. Pro družstvo Bobrovníků bylo na dopoledne připraveno Muzeum fantastických iluzí. Poté jsme měli čas na malý oběd a připravit se na odpolední program. Všechna družstva si svůj dopolední program vyměnila. Štěpánkovice s Kravařemi se šly podívat do Muzea fantastických iluzí a družstvo Bobrovníků šlo na komentovanou prohlídku Prahy.

„Tímto bychom chtěli poděkovat paní Petře Kocourkové za skvělou prohlídku, která zaujala nejen děti ale i dospělé. Její výklad byl velmi pestrý, svým projevem dokázala upoutat pozornost. Informace, které nám předala, byly zajímavé a srozumitelné. Program byl obohacen vědomostní soutěží, která byla velmi zábavná a poučná“.

Po tomto programu jsme se všichni i za nepříznivého počasí shromáždili na Václavském náměstí, kde si všechna tři družstva společně se všemi vedoucími udělala společnou fotku. Následně jsme se všichni společně vydali na nádraží, protože se pomalu blížil čas odjezdu domů. Cesta zpět proběhla bez problému ve společném vagoně. Na nádraží v Opavě a Ostravě už nás nedočkavě vyhlíželi rodiče a těšili se na nás. Doufáme, že si to děti užily a tímto chceme poděkovat vedení OSH Opava za skvělý výlet.

                                  

Za OSH Opava                                                             

Aleš Černohorský