MH-banner-Letni-skola.jpg
V sobotu 27.5.2023 proběhla na Brněnském výstavišti akce "Den bezpečnosti - Záchranáři dětem".  Soutěžilo, dle vydaných lístků, cca 3 200 dětí. Akce se povedla díky nasazení všech přítomných: KSH JHM, HZS JHM, PČR JHM,  ZZS JHM, MP Brno, ČČK Brno, VVZ, Koňská záchranka, UNOP, Celní správa, Naši hasiči, Psovodi se svými svěřenci a  Armáda ČR.
Za Krajské sdružení hasičů moc děkuji Hance a Janovi Doležalovým se členy SDH Velké Němčice, Libě Hlouškové a členům SDH Račice, OSH Blansko v čele s Milanem Vykydalem a  mým členkám a členům z SDH Brněnské Ivanovice dále Miroslavu Fölklovi z SDH Soběšice (historická technika) a Lence Salátové a také mému náměstku Michalu Kobylkovi za plné nasazení a pomoc na této velké akci. KSH JHM zajistilo odměnárnu, výdej kartiček dětem, přepravu zraněného, uzlovačku a tunel CTIF a přepravu na místo zásahu. Velký úspěch měly ukázky z TFA a možnost pro děti vyzkoušet si část z této náročné soutěže. V neposlední řadě patří poděkování kolegyni kpt. Mgr. Pavle Pražákové z HZS JHM, která byla duší celé akce a za společnou přípravu.Bc. Zdeňka Jandová 
starostka SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje