V sobotu 29. 4. 2023 uspořádal místní sbor dobrovolných hasičů hasičské cvičení pro děti. Byla to delší dobu plánovaná akce, o které děti z hasičského kroužku neměli sebemenší tušení. Těsně před akcí se pouze dozvěděly, že se v sobotu v 13:30 sejdeme u hasičské zbrojnice.

Po příchodu bylo všem sděleno náměstkem starostky OSH Strakonice Ing. Pavlem Škardou, že na louce zvané „letiště“ spadlo letadlo, ze kterého před pádem vyskočili čtyři zranění a je nutné je nejdříve v terénu vypátrat, provést prvotní ošetření a následně transportovat do stanu lékaře. Děti byly rozděleny do čtyř družstev, kdy každé družstvo mělo svého vedoucího, zdravotníka a řidiče s dopravním automobilem (DA). Poté byla všechna družstva přepravena na místo pátrání, posledních pár metrů i za doprovodu hasičské sirény. Podobnost s opravdovým zásahem byla obrovská. Velitel zásahu Jaromír Fráňa vydal rozkaz a družstva mohla po vytvoření rojnice začít pátrat. Pátralo se čtyřmi směry: směr Budský Dvůr, směr „Pavlíčkárna“, směr Židovský hřbitov a směr Lučkovice.

Všichni zranění byli zdárně vyhledáni a děti si vyzkoušeli, co dělat v případě bezvědomí, ošetřovali zlomené ruce, nohy, cizí tělesa v ráně apod. Nakonec každého zraněného transportovali na páteřové desce do stanu lékaře, kde zástupce družstva podal hlášení o identifikovaných zraněních zraněného a o provedeném ošetření. Lékař vše vyslechl a konstatoval, že si zraněného převezme záchranka a transportuje jej do nejbližší nemocnice, to už by ale bylo na jiné cvičení.

Tímto byla první a hlavní část cvičení zdárně ukončena a mohlo se přejít k závodům všestrannosti. Na děti čekaly čtyři stanoviště: na prvním stanovišti prokázaly znalost topografických značek, na druhém lezly na lanu, na třetím vázaly uzle a na posledním střílely ze vzduchovky.

Následoval transport zpět k hasičské zbrojnici a vyhodnocení celého cvičení, kde děti obdrželi certifikát o absolvovaném cvičení a všichni byli pozváni na občerstvení, které pro všechny připravilo SDH Mirotice.

Závěrem bychom rádi poděkovali Pavlu Škardovi, náměstkovi starostky OSH Strakonice, za pomoc  při vyhlášení zásahu, Haně Brejchové za roli lékařky, Zdeňce Kožené, Šárce Gribáčové, Dušanu Vokatému za role zdravotníků, Nikole Fráňové, Evě Chovancové, Jozefu Chovancovi, Davidu Tomáškovi, Danielu Němcovi za role figurantů, Michalu Flachsovi za pořízení fotek a natočení videa https://www.youtube.com/watch?v=q0JFy9Jgv-E, Petru Eliášovi za pořízení fotek a napsání článku do novin https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/73396-video-hasici-v-miroticich-prichystali-cviceni-mladi-hasici-hledali-a-osetrovali-zranene/ a v neposlední řadě sborům dobrovolných hasičů, kteří okamžitě přislíbili účast a ve svém volnu s námi strávili odpoledne, jmenovitě: SDH Smrkovice, SDH Čimelice, SDH Milevsko, SDH Sedlice a SDH Velké Nepodřice.

SDH Mirotice