Mladí hasiči ze SDH Dolní Čermná se 15. června 2022 zúčastnili cvičení na dělostřelecké tvrzi Hůrka, které pro ně připravila okresní rada prevence. Pro děti byly připravené úkoly: volání na krizovou linku, obsah evakuačního zavazadla, výstroj jednotlivých složek IZS a únik ze zakouřeného prostoru. Ten se trénoval přímo v samotné tvrzi, kde děti měly zatemněné baterky a jejich úkolem bylo vyhledat ztracenou osobu v tomto prostoru. Nakonec si mohly celou tvrz proběhnout a prohlédnout i zákoutí, kam se běžný návštěvník nedostane, což si všechny moc užily. Nabytí novými zkušenostmi, trochu umazaní a příjemně unavení se všichni těšili domů. Děkujeme radě prevence za připravený program.

Alexandra Růžičková

vedoucí mládeže SDH Dolní Čermná