Protože jsme jedním z členských svazů Sdružení sportovních svazů, vztahuje se na nás Pojistná smlouva uzavřená mezi Kooperativou a Českým olympijským výborem. Pojištění odpovědnosti se týká našich členů - trenérů nebo cvičitelů sportovní činnosti .

 

INFORMACE KE SMLOUVĚ