Ve dnech 9. a 10. února 2019 proběhlo v Přibyslavi školení rozhodčích I. kvalifikačního stupně pro soutěže mladých hasičů a dorostu.

Zúčastnilo se ho 27 rozhodčích, kteří si kvalifikaci přijeli obhájit. Tento cíl splnilo 26 účastníků. Přihlásilo se 22 nováčků. 

Školení rozhodčích probíhalo pod taktovkou členů Ústřední odbroné rady mládeže Dany Vilímkové společně s Jaroslavem Vláškem a Miroslavem Svobodou a jako lektor se zúčastnil Jiří Řeháček, současný hlavní rozhodčí MČR v kategorii mladých hasičů.

Školení probíhalo v sále přibyslavského zámku (Centra hasičksého hnutí). Sobotní dopoledne bylo věnováno Směrnici hry Plamen. Odpoledne proběhla praktická část v podobě ZPV, kdy obhájci plní úkol rozhodčích na stanovištích a nováčci plní úkoly, které jsou jim zkušenými rozhodčími zadávány. Nováčci si tak plní zkoušku praktickou a ti, kteří obhajují, zkoušku ústní. Lektoři prochází jednotlivá stanoviště a sledují činnost obou skupin.

Po dokončení ZPV se všichni zabývali Směrnicí pro celoroční činnost dorostu a zúčastněným bylo vysvětleno, jak se kontroluje materiál, který je používán v jednotlivých disciplínách.

Nedělní dopoledne patřilo psaní testů, kterých se plní více než dost. 140 testových otázek ze 14 oblastí ukáže, jak jsou rozhodčí připraveni spravedlivě a moudře rozhodovat. Všechny testové otázky jsou k dispozici na internetu, kde je možnost se je učit.

Po vyhodnocení testů byla předána nováčkům osvědčení a odznaky rozhodčích těm, kteří uspěli.

Ze strany lektorů bylo školení hodnoceno velice kladně po stránce disciplíny zúčastněných. Pracovat se 49 frekventanty najednou není nic lehkého.

Dana Vilímková