Ve dnech 13. – 14. 1. 2018 navštívilo 27 hasičů + 4 lektoři ze všech koutů naší republiky Hotel Přibyslav za účelem obhajoby nebo získání kvalifikace rozhodčího I. stupně. V sobotních dopoledních hodinách proběhl rozsáhlý výklad Směrnice hry plamen, po obědě si nováčci zaběhly kolem hotelu branný závod s plněním všech disciplín a tím splnili praktickou zkoušku a kolegové, kteří jsou držiteli rozhodčího kvalifikačního stupně I, v pozici rozhodčích na stanovišti, splnili tímto způsobem zkoušku ústní. Vše proběhlo hladce, jen nám byla všem velká zima. Po splnění praktické zkoušky jsme opět v jídelně hotelu probírali Směrnice hry plamen a poté dorost. Účastníkům bylo prakticky předvedeno, jak se kontroluje materiál na soutěže, co a jak se měří a váží. Ve večerních hodinách nastala rušná diskuse o směrnicích, co by bylo vhodné doplnit nebo upravit. V neděli všichni „studenti“ usedli do lavic a čekalo je 140 testových otázek, nováčky ještě ústí zkouška.  Závěrem školení nastalo očekávané vyhodnocení a předání Osvědčení a odznaků Rozhodčí mládeže I. stupně. Úspěšnost kurzu byla 73,68 %. Těm, kterým se nepodařilo získat odznak rozhodčího, mají možnost v příštím roce nebo bude-li kurz na podzim svou zkoušku zopakovat.

Dana Vilímková