Ve dnech 4. – 5. 11. 2017 se uskutečnily v Přibyslavi zkoušky rozhodčích I. kvalifikačního stupně. Někteří účastníci přijeli poprvé, aby tento stupeň získali, někteří na tzv. obhajobu (obnováři), což znamená, že jsou držitelé odznaku rozhodčí I. stupně, ale po 5 letech si musí tuto odbornost obhájit.

Do sálu přibyslavského zámku usedlo 41 posluchačů. 25 rozhodčích, kteří si přijeli svou činnost obhájit a 16 tzv. nováčků. Sobotní dopoledne patřilo lektorům Daně Vilímkové a Jaroslavu Vláškovi, kteří se snažili probrat Směrnice hry Plamen tak, aby své posluchače neunavovali čtením směrnice, ale by jim osvěžili jejich znalosti, popřípadě vysvětlili sporné otázky nebo odpověděli na dotazy posluchačů. Vždyť ten, kdo si chce I. stupeň rozhodčího udělat nebo si ho jde obhájit, musí mít již mnoho znalostí a zkušeností a nemůže počítat s tím, že je lektoři za jedno dopoledne vše naučí.

Po obědě kolegové Tomáš Zdražila a Miroslav Svoboda připravili pro účastníky školení praktickou ukázku v podobě ZPV v okolí zámku, kde na připravených stanovištích nováčci prakticky nebo ústně prováděli úkoly a obnováři jim dávali doplňující otázky a hodnotili jejich práci. Lektoři dohlíželi, jak si která skupina vede.

Ve večerních hodinách bylo s přítomnými probráno, jak se kontroluje, měří a váží materiál, který se používá k soutěžím. Probrali jsme Směrnice dorostu.

Nedělní ráno bylo pro některé asi trochu stresující, protože přišel čas na psaní testů a 140 otázek není málo. Od 8 hodin do oběda jsme vše zvládli i s ústními zkouškami a po dvouhodinové administrativní činnosti jsme napnuté účastníky seznámili s jejich výsledky. Verdikt zněl, že 2 nováčci a 2 obnováři musí přijet za rok, protože jejich zkouška byla neuspokojivá. Byla rozdána osvědčení, odznaky rozhodčích a proběhlo potvrzení do průkazů.

Po zhodnocení kurzu lektory jsme prohlásili, že to byl jeden z mála, který proběhl ve spokojenosti všech. Posluchači byli skvělí a troufáme si tvrdit, že my také, protože poděkování velkým potleskem tomu nasvědčovalo.

                                 Za všechny zúčastněné se na další školení těší Dana Vilímková a Jaroslav Vlášek

 

Projekt Mladí hasiči: Vzděláváme!