Ve dnech 3. – 4. 12. 2022 navštívilo 19 hasičů a hasiček + 5 lektorů ze všech koutů naší republiky hotel v Přibyslavi za účelem obhajoby kvalifikace rozhodčího I. stupně.

Lektoři provedli výklad nových směrnic, upozornili na změny, které nám nové směrnice přinesly. K některým částem komentáře, který byl k novým směrnicím zpracován na školení zástupců krajů v Benešově, proběhla diskuse a byly zapsány poznatky, které budou zaslány do Prahy na úsek mládeže k možnému zpracování a doplnění do komentáře.

Novinkou na tomto školení bylo, že polovina účastníků využila psaní testů online. Pro nás lektory je to velká pomoc při opravě a vyhodnocení testů. Vše za nás udělal počítač. Samozřejmě, kdo chtěl testy psát v papírové podobě, bylo mu to umožněno, a tak to bude i do budoucna. Všichni nejsou s počítačem kamarádi.

18 rozhodčích svou kvalifikaci obhájilo, jeden účastník si musí obhajobu zopakovat.

Úspěšnost kurzu byla 94,73 %.

Přejeme všem rozhodčím hladké rozhodování a těšíme se s Vámi na setkání na našich soutěžích.

Za tým lektorů

Dana Vilímková