Za pět týdnů odjíždí reprezentační týmy na mistrovství světa v požárním sportu do ruského Saratova. V létě tak vrcholí příprava.  A právě na ni jsme se ptali vedoucího reprezentace dorostu, Jana Peterka.

Jak probíhá příprava dorostu na mistrovství světa v požárním sportu?

Letos došlo k výrazné změně. Na podzim se neuskutečnil výběr rozšířené reprezentace. Nebyla ani společná zimní soustředění. Ale od nového roku se konaly otevřené přípravné kempy. Děti, které měly zájem trénovat pod dozorem zkušených trenérů, se jich mohly zúčastnit v Ostravě, Plzni a Pardubicích. V květnu trenéři reprezentace vybrali, na základě dosažených výsledků v soutěžích stovek a věží a s přihlédnutím k přístupu k tréninkům a chuti zlepšovat se předváděnému právě na kempech, širší tým. V červnu proběhlo soustředění širšího výběru, na němž byly sestaveny 12 členné týmy, které absolvují závěrečná prázdninová soustředění. Ještě nás čeká sestavení konečné devítičlenné sestavy pro mistrovství světa.

Objevily se na kempech nějaké talenty?

Musím si trošku postesknout. Kempy se začaly pořádat z důvodu otevření reprezentace pro širší okruh dětí a také pro zvýšení konkurence. A tak nás překvapila nižší účast dětí. Ale našlo se několik nových jmen, která se probojovala až do konečného výběru. A to nejen mezi dorostenci. Z kempů se nakonec rekrutoval i jeden z trenérů dorostenecké reprezentace. Snad jej bude práce s dětmi bavit.

Na co se zaměřujete na letních soustředěních?

Mladší kategorie trénují především stovky a věže. Po soustředěních se jim o tom musí i zdát. Starší a střední dorost se věnuje především kolektivním disciplínám. Víme, že úspěch našich reprezentací je vázán právě na kvalitní štafety a požární útoky. V individuálních disciplínách, hlavě ve věžích, zatím neumíme dosáhnout kvalit sportovců z postsovětských států.

Čím to je?

Řekl bych, že hlavně historickým vývojem. Věže bývaly privilegiem profesionálních hasičů. Ti dobrovolní se této krásné, ale náročné disciplíně nevěnovali. Nemáme tu volně přístupné věže, kde by se mohly děti, a mnohdy také dospělí, připravovat. Také nám chybí trošku víc nadšení pro tuto disciplínu, která vyžaduje daleko více tréninku a tím i dřiny.

REPORTÁŽ ZE SOUSTŘEDĚNÍ