Výběr reprezentace dorostenců pro rok 2018 proběhl dne 10.3.2018 v Ostravě.

Do výběru se přihlásilo 108 zájemců ve věku 12 – 18 let. Poprvé byla dána možnost zařadit do výběru i mladší 13 let, a to z důvodu, aby se prodloužila doba jejich přípravy na MS 2019 zejména v disciplíně výstup na cvičnou věž.  V kategorii střední a starší dorostenci byl výběr omezen kritérii osobních rekordů. Základ této kategorie tvoří členové reprezentace z let předešlých., kteří mají větší zkušenosti zejména s disciplínou výstup na cvičnou věž.  Samotný výběr probíhal v atletickém tunelu v Ostravě Vítkovicích. Na přihlášené čekaly fyzické testy, prokázali své dovednosti při překonávání překážek a na věži. Nakonec bylo do přípravy zařazeno 28 dorostenců.

Podstatnou změnou letošní přípravy reprezentace dorostenců je oddělení přípravy mladší kategorie od ostatních. Soustředění byla tedy rozdělena na dvě části. V první části se připravovali dorostenci střední a starší kategorie. jejich první soustředění bylo věnováno především tréninku výstupu na cvičnou věž  a běhu na 100 m překážek. Na druhém již byli kluci rozděleni do dvou družstev a připravovali se kromě individuálních disciplín také na ty kolektivní - požární útok a štafetu a to hlavně proto, že je již na konci dubna čekala první mezinárodní soutěž družstev - Visegradský pohár. protože se mladší dorostenci v souladu s pravidly neúčastní kolektivních disciplín, jejich příprava se skládala z fyzické přípravy a přípravy pro disciplíny výstup na cvičnou věž a běh na 100 m. S přihlédnutím k fyzickým možnostem u mladší kategorie bylo soustředění zkráceno na dvě fáze během jednoho dne. 

Jarní příprava byla ukončena Visegradským pohárem. V měsíci květnu a červnu mají reprezentanti volno, aby se mohli účastnit okresních a krajských kol se svými klubovými SDH. Výjimkou bude mladší kategorie, která se setká  1 – 2 x v měsíci červnu při jednodenních soustředěních. Hlavní část přípravy je směřována na červenec a srpen, kdy bude počet reprezentantů snížen. Přesto je možné, že do reprezentačního týmu mohou být stále zařazeny i noví členové, pokud prokáží mimořádnou výkonnost na postupových či jiných soutěžích v požárním sportu.

Realizační tým reprezentace dorostenců se oproti loňské sezóně mírně změnil. Své působění v reprezentaci na vlastní žádost ukončil trenér II.třídy Jan Vráblík a tak trenérský kolektiv tvoří - Radim Juřena, Karel Ryl, Marcel Dal. Post fyzioterapeutky nadále zastává Lenka Zelníčková.

                        Jan Peterek

                                                                                                             vedoucí reprezentace dorostenců