V sobotu 9. září se v Pískové Lhotě uskutečřní již XIII. ročík Polabského šedesátkování.

Přihlašovat s emůžete do 5. září na www.stovky.cz

PROPOZICE