Sbor dobrovolných hasičů Štípa si vás dovoluje pozvat na sportovní klání mladých hasičů: O putovní pohár Štípského beránka. Akce se koná 1. dubna u požární zbrojnice Štípa.

Více informací: