Tak jako se na jaře probouzí příroda opět k životu, probudila se na jaře i práce sboru v Bystrém.

První akcí jara byla soutěž hasičské mládeže, která se letos poprvé konala jako Memoriál Josefa Dusílka na nově upraveném hřišti U Roboty.  O třetí dubnové sobotě se naší soutěže zúčastnilo 19 družstev mladých hasičů. Okresní kolo hry Plamen se o posledním květnovém víkendu uskutečnilo za hezkého počasí v Ještěticích. Oběma našim družstvům se dařilo a ta si tak vylepšila nepříliš dobré výsledky z podzimu. S prací s hasičskou mládeží byla spojena i největší akce letošního jara – krajské kolo hry Plamen, jehož část se konala v naší obci. V polovině měsíce června se k nám do Bystrého sjelo na 150 závodníků a vedoucích, aby zde za horkého počasí bojovalo o postup na MČR ve hře Plamen. Druhý červencový víkend proběhlo letní soustředění mladých hasičů, jehož konání bylo finančně podpořeno Královéhradeckým krajem. Na programu soustředění byl úklid společných prostor v hasičské zbrojnici, příprava tréninkových drah na novou soutěžní sezonou, návštěva pevnosti Dobrošov a společenského centra Walzel v Meziměstí. Jsme rádi, že po několika letech můžeme v našem sboru opět hovořit o fungujícím soutěžním družstvu mužů. To vzniklo na podzim minulého roku z iniciativy bývalých členů družstva mladých hasičů, za což jsme velmi rádi.  Nově sestavené družstvo se zúčastnilo okrskové soutěže v Ohnišově, kde skončilo třetí a okresního kola v požárním sportu ve Vrbici, kde obsadilo 5. místo. Družstvo se postupně zapojuje i do soutěží Podorlické ligy a dalších soutěží v požárním útoku.

Letošní rok si dobrovolní hasiči z celé republiky připomínají 50. výročí vzniku celostátní hry mladých hasičů Plamen. Mladí hasiči z našeho sboru byli mezi družstvy, která se do hry Plamen zapojila od samotného počátku a práce s mladými hasiči pokračuje úspěšně až do dnešních dnů. O Bysterské pouti na konci srpna si náš sbor bude toto výročí připomínat výstavkou v prostorách bývalé školy, posezením bývalých členů mládežnických družstev, vydáním výročního almanachu a krátkým představením svých soutěžních dovedností na farské louce. Také tako akce byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem.

M.Dusílek

starosta SDH Bystré