Limity pro získání výkonnostních tříd - Plamen

   chlapci dívky 
 I. výkonnostní třída  12,50 12,50 
 II. výkonnostní třída  13,50   13,50
III. výkonnostní třída                 15,00 15,00 

 

Soutěže schválené ÚORM  pro získání Výkonnostní třídy - Plamen