V sobotu 2. prosince se v Centru hasičksého hnutí v Přibyslavi sešli zakladatelé a pamětníci  hry Plamen ze všech krajů republiky.

Na chodbách si mohli na malé výstavce připomenout starší směrnice, učební texty, různé vlaječky nebo hasičksý tisk a prohlédnout si fotografie z oblasti práce s mládeží. V 15 hodin se o zahájení slavnostního setkání postarala děvčata z SDH Zádvěřice krásným zpěvem písně "Chválím tě, země má". Následoval slavnostní projev náměstkyně starosty SH ČMS paní Moniky Němečkové. Ta připomněla počátky práce s a hasičksou mládeží a její vývoj v průběhu 20. století. Věnovala se také našemu zapojení do organizace CTIF nebo změnám Směrnice hry Plamen. Na chvilku přerušila Agátka ze Zádveřic s tanečním vystoupením.  V druhé části projevu shrnula posledních pět let práce na úseku mládeže - zmínila Mistrovství ČR hry Plamen a předtasvaila přítomným Strategický plán rozvoje úseku mldáeže a Koncept činnosti s koletivy mladých hasičů vycházející ze stromu života maldého hasiče.

Druhou část odpoledního programu zahájilo promo video k práci s mládeží v SH ČMS připravené právě k 45. výročí vzniku hry Plamen. Přítomní se vzápětí stali svědky podpisu smlouvy o partnerství SH ČMS  o.p.s. Popálky, ketrá pomáhá popáleným lidem. Pak již nastala chvíle předání pamětních listů a výročních medailí přítomným - předávajícími byli náměstkové starosty SH ČMS 

Večer se pak přítomní setkali u slavnostní večeře, milého posezení, vzpomínání, povídání.

 FOTOGALERIE