Zveřejňujeme komentář (výklad) k platné Směrnici hry Plamen a Směrnici celoroční činnosti dorostu aktuální k 1.1.2023.

Směrnice je soubor konkrétních principů a pravidel, které definují  základní výchovně - vzdělávací a sportovní činnosti mladých hasičů v souladu se Strategií mládež 2030+. Směrnice se vydávají jako globální dokument zpravidla jedenkrát za pět či více let.
Oproti tomu komentář respektive výklad je  podpůrný  „živý“ dokument, který je závaznou přílohou směrnic, upřesňuje, popisuje a podrobněji rozpracovává konkrétní situace, které vycházejí z praxe a jejichž hodnocení by nemuselo být vždy totožné.
Komentář byl vypracován na základě celostátního setkání trenérů a rozhodčích, delegátů ze všech KSH, a jejich námětů. Může se v průběhu dlouholeté platnosti směrnic upravovat, v návaznosti na nově získané poznatky. Ústřední odborná rada mládeže velmi děkuje všem trenérům, rozhodčím a dalším konzultantům, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli.

Zároveň zveřejňujeme aktualizovanou prezentaci věnující se provádění kontroly materiálu.

 

Ke stažení:

  • Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Komentář (výklad) ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
  • Kontrola materiálu (stáhnout