Sbor dobrovolných hasičů pořádá 8. září

XV. ročník soutěže 

Polabské stovkování

Informace a přihlašování na www.stovky.cz