Limity pro získání výkonnostních tříd - dorost 

   dorostenci dorostenky 
I. výkonnostní třída  17,80 18,80 
II. výkonnostní třída  18,30  19,30 
III. výkonnostní třída  19,00  20,00 

 

Soutěže schválené ÚORM pro získání výkonnostních tříd - dorost