Recyklujte s hasiči je celostátní partnerský projekt společnosti Elektrowin a.s. a Sdružení  hasičů Čech, Moravy a Slezska, do kterého se podstatnou měrou zapojují i kolektivy mladých hasičů. Projekt je zaměřen na sběr elektrospotřebičů k jejich následné ekologické likvidaci.

Více informací se dozvíte na stránkách:

www.recyklujteshasici.czhasici.cz