Ve dnech 17.5. – 21.5.2023 se konalo15. sympozium Mezinárodní komise mládeže CTIF v Chorvatsku. Toto sympozia se za Českou republiku zúčastnil výběr mladých hasičů ve věku 15 - 18 let z SDH Žákava. Jmenovitě šlo o Nicol Polívkovou, Ondřeje Fialu a Zdeňka Horu v doprovodu dospělých zástupců sboru Josefa Hory a Václavy Fialy. Na sympozium jsme se vydali ve čtvrtek 18. 5. 2023 v brzkých ranních hodinách a po cca jedenácti hodinách cesty jsme dorazili do kempu mladých hasičů v Chorvatském přímořském městečku Fažana nedaleko města Pula.

Po ubytování a rozkoukání následovala procházka po okolí kempu a okamžité zapojení dětí do sportovních aktivit se zahraničními kamarády. Druhý den již následoval oficiální program sympozia, kde byla představena prezentace kolegů z Finska se zaměřením na požární bezpečnost a prevenci mladistvých. Název programu NOUHÄTÄ což značí v překladu žádnou paniku, při zdolávání kritických situací. V tomto duchu se nesl celý den, kdy byli mladí hasiči a jejich vedoucí rozděleni do skupin a plnili úkoly v podobě testů, ale i nácviku v modelových situacích, jak se zachovat a řešit problémy. Tyto týmy byly vytvořeny jako mezinárodní s tím, že zde měl zastoupení vždy jeden člen dané země a bylo překvapivé zjištění, jak i děti dokáží komunikovat v anglickém jazyce při řešení jednotlivých úkolů a pracovat společně k úspěšnému vyřešení situace. V odpoledních hodinách byl na programu společný výlet lodí na nedaleký ostrov Brijuni, který je veden jako národní park s muzei a lokální zoo. 

Následující den byly na pořadu dne prezentace jednotlivých národností se zaměřením na práci mladých hasičů. V odpoledních hodinách jsme navštívili nedaleký jeskynní komplex s odborným výkladem. Na ukončení celého sympozia byla uspořádána společná barbecue party, která se nesla v přátelském duchu a společnému povídání o činnosti jednotlivých sborů napříč národnostmi. Bylo zajímavé při rozhovorech s dospělými účastníky z ostatních zemí zjištění, že vlastně všichni při práci s mládeží a chodem sboru řešíme stejné problémy a každodenní starosti bez ohledu na to, z jaké země kdo je. Nejvíce si tento kemp ale užili děti, které okamžitě zapadli mezi své teď již kamarády z ostatních zemí a podíleli se na jak sportovních, tak společenských aktivitách.

Václav Fiala

FOTOGALERIE