ÚČAST: Zdeněk Nytra, Martina Crháková, Lédl

ZÁPIS KE STAŽENÍ

1) přivítání, poděkování Bulharsku, organizační záležitosti – J. H. Kuinke

 

2) připomínky k zápisu z minulého jednání – J. H. Kuinke

3) informace z CTIF

 • generální sekretář – Roman Sykora
 • víceprezidenté:
  • Milan Dubravec - Slovinsko
  • Harmut Ziebs – Německo
  • Zdeněk Nytra – Česká republika
  • Dr. Lászio Bérczi – Maďarsko
  • Ole Hansen - Norsko
 • Ostrava – CTIF seminář – Fire rescue and new challenges – 25. + 26. 10. 2019

 

4) připomínky k olympiádě v Martigny 2019

 • Alfréd bohužel nepřítomen, protože má v současné době jinou akci – zaslal zprávu:
  • velký problém vidí v malé zkušenosti některých národů
  • dle něj proběhla olympiáda bez velkých problémů

Švýcarsko

 • cílem: více rozšířit povědomí o CTIF a jeho práci ve Švýcarsku
 • spojeno ze 150. výročím
 • byla to pro ně velká výzva, vzhledem k tomu, že neměli žádné zkušenosti
  • vede to k tomu, že KOMISE bude muset vytvořit „KUCHAŘKU“ jak na konání takovéto akce, co je nutné zařídit a na co nezapomenout
 • na začátku to pro ně bylo dost zdrcující, ale nakonec mají dobrý pocit z dobře odvedené práce

představení národů

 • bylo dobré, že to bylo na náměstí
 • poděkování všem, kteří se podíleli na pomoci
 • zúčastnily se všechny národy
 • problém byl s moderováním, vzhledem k tomu, že je to francouzském kantonu, byla snaha moderovat ve francouzštině

výstava národů

 • bylo naplánováno na 5 hodin, ale po 3 hodinách již v některých stánkách nebylo co prezentovat a státy tam ani nebyli
 • námět: stát by měl mít připravené nějaké aktivity (např. hru, tanec, …, která naučí ostatní) a ne jen rozdávat materiály

POTÉ ROZDĚLENO NA 2. SKUPINY – německy a anglicky mluvící a hodnocení v dané skupině … hlavní cíl: CO BY SE MĚLO ZMĚNIT, DOTÁHNOUT, NA CO NEZAPOMENOUT

anglicky mluvící:

 • ubytování – problémy s bezpečností
 • představení národů – dodržel se po … letech časový rozpis
 • táborová olympiáda – zbytečně moc her
 • poslední den - ocenit nejen vedoucí delegací, ale i vedoucího družstva

německy mluvící

 • zvážit úpravu ceremoniálů pro děti, dát řečníkům časový limit, aby proslovy nebyli dlouhé a nezáživné, neboť většina jim jazykově nerozumí
 • PRESS
  • zvážit vlastní místnost, kde bude i rychlé připojení a šance si v klidu vše zpracovat
  • označit např. vestou, aby měli šanci přístupu na plochu
 • ubytování
  • řidiči - nabídnou šanci ubytování zdarma ve třídách nebo zajištěný hotel, který si ale vysílající stát zaplatí sám
  • vedoucí delegací
 • věkové průměry
  • nutný program, počítače na obou prezencích a komunikace mezi oběma prezencemi, komentátorem a sčítací komisí
  • optimální by byla světelná tabule, kde by to bylo vidět, ale ne všechny organizátoři to mají k dispozici a proto využít komentátorů
 • rozhodčí
  • štafeta – aby každý měl svou sadu praporků (např. bílá a červená + bílá a žlutá pro druhou dráhu)
  • není vhodné, když bydlí daleko od ubytování dětí – jsou pak mimo dění a nejsou v obraze co se děje

 

 • nutné najít nové rozhodčí disciplín na štafetě, končí Jürgen Kindelberg i Ivan Brlečič
  • DO PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ DÁT NÁVRH NA NOVÉ
 • je připravován Katalog (návod) jak připravit Olympiádu

nezodpovězené otázky:

  • jeden z bodů je zajistit dostačující počet sprch a toalet
   • DÚ – co je pro náš stát dostačující počet
  • další problém je doprovod (masér, překladatel,…) kde je ubytovat?? … s dětmi nebo zvlášť v hotelu či ubytovně
  • řidiči – jak s nimi
  • rozhodčí automaticky ubytování, co s ostatními členy komise, kdo uhradí jejich ubytování a stravu

Katalog bude zaslán, nutné se do příštího jednání s ním seznámit, aby se na příštím jednání mohl dotvořit.

 • neoficiálně – olympiáda 2023 - TRENTINO

 

5) jednací řád Komise mládeže

 • bude platit o 1. 1. 2020
 • příští jednání (květen 2020) dojde k volbě funkcionářů
  • předseda
  • zástupce
  • vedoucí soutěží
  • 2 zástupci
  • vedoucí campu
  • vedoucí Sympozia
  • vedoucí propagace

DÚ – do 1. 3. 2020 zaslat Kuinkemu návrhy na obsazení postů

 

6) symposium 2020

 • termín: středa 20. 5. – neděle 24. 5. 2020
 • místo: Chorvatsko – přesné místo zatím není dané, na výběr je z těchto tří:
  • Divulje (Splitsko-dalmatská župa)
  • Fažana (na Istrii)
  • Kaštela (Splitsko-dalmatská župa)
 • program:
  • středa – příjezd
  • čtvrtek – komise, děti poznávání mezi sebou
  • pátek – workshop
  • sobota – prezentace
  • neděle - odjezd
 • návrh poplatku za jednoho za celou dobu
  • 120 euro děti a jejich doprovod
  • 280 euro člen komise
 • náměty:

- možná by si děti měly vybrat, co chtějí dělat

- nejdříve by se mladé lidi měli seznámit, než začnou něco dělat

- v únoru bude pro přihlášené na Fac. otevřené hlasování pro výběr 3 témat pro děti …., uzavřeno bude v březnu

- pouze dva workshopy

- návrh dalšího tématu: zajímavé hasičské soutěže v mém daném státu

 • témata pro děti na výběr:
  • sociální media 2012 – 2020
  • nábor … jak získat mladé lidi
  • zdravý životní styl. Co děláš, abys zůstal zdraví?
  • obavy mladých lidí v Evropě
  • jak trávím volný čas
 • témata pro dospělé: zvláštní výzvy jak pracovat s mládeží

 

7) zpráva o akci v Koblenz … 23. - 25. 8. 2019

 • přítomní: ČR, Finsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Velká Británie
 • námět: akci opakovat jednou za 2 roky
 • materiály z akce budou volně stažitelné

 

8) diskuse

 • vyznamenání, medaile, ocenění
  • během svého působení je možné navrhnout někoho kdo toto ocenění má dostat …. otázka zní: Kdo to zaplatí?

 

9) termíny:

 • 106. zasedání – 21. 5. 2020 - Chorvatsko
 • 20. 5. – 24. 5. – 15. Sympozium dětí – Chorvatsko
 • 107. zasedání
  • Bělorusko nebo Rusko
  • o jeden den delší kvůli navázání lepších kontaktů s Ruskem
  • 10. 9. – 13. 9. nebo 29. 10. – 1. 11.
 • školení rozhodčích – Linz – 9. – 11. 10. nebo 16. – 18. 10.

 

10) informace z národů:

    Německo -  budou mít 16. 6. 2020 v Hanovru velký hasičský den

    Francie

 • bude setkání – cíl: zpopularizovat CTIF ve Francii, oslovené o sousední státy, aby se akce zúčastnili

Itálie

 • proběhlo setkání, kterého se zúčastnilo Německo, Rakousko, Itálie

Polsko

 • v Drážďanech probíhá aktuálně Německo-Polský seminář