V Pardubicích se ve dnech 2.−4. listopadu sešli členové Komise mládeže CTIF ke svému 102. zasedání. Organizace této akce byla ČR svěřena po mnoha letech. Za SH ČMS účastníky přivítali Monika Němečková a Josef Bidmon. Členkou Komise mládeže CTIF za SH ČMS je Martina Crháková, kterou doprovodil tlumočník Josef Lédl. Jednání Komise se zúčastnil také viceprezident CTIF Zdeněk Nytra. V sobotu se účastníci vydali na prohlídku Prahy a pak proběhlo vlastní jednání.

Poděkování patří MSH hl. m. Prahy, OSH Pardubice a HZS Pardubického kraje uza pomoc s organizací akce, zejména za přepravu účastníků.