MH-banner-Prevence.jpg

Neděle 28.7. 2019

Máte tu čest být přijati do služeb královské obchodní společnosti, se sídlem v Jánských Koupelích. Všichni jste prošli výběrovým řízením a zítra budete vybráni do posádek zkušených kapitánů.

Její jasnost královna Jitka z boží milosti vládkyně Jánských Koupelí svým laskavým rozhodnutím svoluje a zakládá královskou obchodní společnost.

Rada nově založené obchodní společnosti rozhodla o okamžitém zakoupení pěti lodí s plnou výbavou najmutí posádek a o urychleném vyplutí do východní Indie.  Vedením výpravy jsem byl pověřen já, Admirál Sir Ondřej Ryšánek I.

Naše flotila musí vyplout co nejdřív, protože do stejné oblasti míří i lodě ostatních obchodních společností.

Cílem naší cesty je prozkoumat obchodní možnosti, navázat kontakty a se ziskem prodat nebo směnit vezené zboží.

Nesmíme opomenout bezpečnostní rizika, neboť cestou čekají nástrahy pirátů a dalších hrozeb. S těmi je třeba se vypořádat!

Na výpravu čekají i úkoly vědecké, protože jedním z našich akcionářů je slavná Královská vědecká Akademie. Bůh budiž milostiv našemu konání.

                                                                S pověřením královny Jitky

                                                               admirál Sir Ondřej Ryšánek I.

Takovéto hlášení vyslechlo v první den nástupu všech 64 účastníků již XV. ročníku Mezinárodního letního tábora v Jánských Koupelích. A jak to pokračovalo? Začtěte se dále do námořnických rozkazů ...

Pondělí, 29. 7. 2019

Odvážní námořníci, dnešek je velký den.

Dnes zjistíte, který kapitán si vás najal. Poznáte ostatní členy posádky a začnete se chystat k vyplutí na východ.

Bohužel obchodní společnost nemá na dálném východě dobré obchodní vztahy a tak budete muset plout pod falešnou vlajkou, abyste se vyhnuli všem nepříjemnostem. Proto také budete muset odevzdat všechny vaše osobní věci, aby vás se společností nemohl nikdo spojit.

Čas k vyplutí se rychle krátí a rozhodně není vašim přítelem, proto je důležité tyto úkoly splnit v co nejkratším čase.

Z rozkazu královny musíme také prověřit váš důvtip, chytrost a fyzickou kondici. V námořnictvu jejího veličenstva není místo pro padavky.

Dnešní den bude plný překážek, a já pevně věřím, že je všechny zvládnete a náš cíl na východě bude zase o něco blíže.

Úterý, 30. 7. 2019

Udatné posádky! Vítá vás přístav Kružberk.

Již se navzájem znáte a vašim dnešním hlavním cílem bude plně vybavit loď. První úkol, který budete muset splnit, bude získat potřebné suroviny a zboží pro vaši dlouhou plavbu.

Protože tržiště se hemží různými zvědy a vy musíte být nenápadní, bude lepší, když se budete pohybovat pouze po dvojicích a donášet za každou svoji návštěvu jen jednu surovinu.

V prostoru se pohybuje i překupník, u kterého lze sehnat chybějící podpultové zboží. Pozor! Ceny však nejsou úplně výhodné!

Posilněni obědem budete poté vše nakládat na své lodě. Avšak nic není jednoduché. Královský pokladník chtěl totiž ušetřit, proto budete muset zjistit, zda se na své lodě vůbec vejdete.

Odměnou za naložení lodí pro vás bude večer plný zábavy, kterou pro vás připravili místní obyvatelé přístavu.

Středa, 31. 7. 2019

Námořníci! Z důvodu epidemie, která včera vypukla v přístavu a díky níž jsme museli narychlo vyplout, stala se hrozivá věc.

Zapomněli jsme v přístavu kormidelníka, lodního kuchaře, kapitána a další námořníky. Náš milovaný admirál se tak vylekal, že opustil naši flotilu.

Bude nutné tedy doplnit stavy na lodích z řad civilistů a získat zkušené námořníky a další členy posádky z jiných lodí

Nově získanou posádku prověříme fyzickými i znalostními prověrkami.

Studenti nově vzniklé námořnické akademie si pro vás připravili večerní program před vyplutím za dalším dobrodružstvím.

Obdrželi jsme zprávu od hlavního lodního felčara, že aby se epidemie neopakovala, bude nutné dodržovat přísnou hygienu. Čas na důkladnou očistu ještě přijde.

Čtvrtek, 1. 8. 2019

Je pátý den našeho dobrodružství a došlo opět k velkému problému.

I když jsme včera získali nové lodní kuchaře, otestovali jejich fyzickou zdatnost i znalosti, neodhalili jsme jejich hamižnost.

Jak jste si jistě všimli, snídaně nebyla nejbohatší, a co se týká oběda, vyprosili jsme alespoň náhradní stravu, takže žádnou polívku ani teplé jídlo nečekejte.

Abychom si kuchaře udrželi na naši lodi, musíme jim zajistit větší přísun peněz, případně je uplatit jinými naturáliemi.

Protože současný přístav je již bez dalších finančních prostředků musíme se na chvíli přesunout do vnitrozemí.

Dle informací místních obyvatel by se měl na bývalé sopce nacházet ukrytý poklad, který se zatím nepodařilo nikomu najít. Momentálně je to naše jediná naděje, jak si zajistit další jídlo.

Protože bude cestou velká žízeň a nevyzpytatelné počasí, vybavte se množstvím vody a vhodným oblečením.

Výprava vyráží co nejdříve, proto nezahálejte.

Pátek 2. 8. 2019

Námořníci, velím vám, dnes naberte nové síly!

Dnes bude probíhat lodní výcvik první pomoci, orientace na moři a vázání uzlů.

Do přístavu dorazili nové uniformy od královského krejčího, ve kterých se na památku se zvěčníme do lodní kroniky.

Vrátí se nám také další posádky, které byly prozkoumat přilehlé okolí, a zůstali tam přes noc. Za tento odvážný čin je nutné je řádně přivítat.

Abychom se odreagovali a zároveň zlepšili fyzickou kondici, zůstaneme dnes v přístavišti a navštívíme místní sportoviště.

S příchodem večera usedneme k přístavu se svými zpěvníky a kytarou.

Sobota 3. 8. 2019

Jsme v polovině naší plavby a je nutné přezkoušet své znalosti a dovednosti ze včerejšího dne.

Navštívila nás komise, která vaše snažení poté vyhodnotí a podá zprávu královské společnosti.

Během dne se přiblížíme k břehům pašeráckého ostrova obydleného řadou vzácných zvířat. Abychom zabránili úbytku těchto zvířat, bude našim úkolem tato zvířata odchytit pro bezpečný přesun do královské ZOO.

Protože však pašeráci zvířata nenechají jen tak ze své země vyvézt, bude nutné postupovat obezřetně.

Královská banka od nás poté zvířata vykoupí. Problémem však je, že kurz výkupu je velmi nestabilní a bude nutné proto velmi rychle reagovat.

Po výkupu se přesuneme do nedalekého pralesa, kde vytyčíme  novou rezervaci pro bezpečný život nově narozených zvířat.

Večerní zábavou nám bude posezení u velkého ohně s vystoupením královského Šaška :-)

Neděle 4. 8. 2019

Milí námořníci,

je třeba dovézt domů z průzkumné plavby první zboží. Na jeho výrobě se budeme jistou mírou podílet a to v rámci spolupráce s jinými posádkami.

Protože se odpoledne dostaneme do území, kde je kritický nedostatek vody, bude nutné naše zásoby vody z lodě dostat na bezpečné místo.

Po cestě však hrozí přepadení místními domorodci, proto musí být přesun rychlý a nenápadný. Cesta bude náročná i na paměť, více vám však nyní prozradit nemůžeme.

Pokud vše dopadne dobře, budou zásoby vody zachráněny a my budeme moct vyplout na další plavbu.

Závěrem dne nás čeká velký námořnicko-pirátský bál a tance domorodců.

 

Pondělí 5. 8. 2019

Posádky jejího veličenstva!

Přes noc jsme dorazili na opuštěný ostrov. Před léty zde žilo velké množství domorodých kmenů UGAGA, o kterých se traduje spousta tajemných příběhů o jejich temných rituálech, šamanech a zvycích.

Jediné, co zde po těchto kmenech zůstalo, jsou úlomky jejich velké nástěnné malby.

Proč však tyto kmeny odešly nevíme, myslíme si, že tajemství opuštěného ostrova je ukryto právě v této malbě. Rádi bychom zjistili, proč tento jinak bohatý ostrov plný přírodních zdrojů, opustili.

Věříme, že když najdeme všechny úlomky této malby a zjistíme, které jsou ty správné, odhalíme i příběh jejich konce.

Nalezením těchto úlomků to však nekončí. Budeme muset ostrov projít skrz na skrz, abychom objevili přírodní zdroje, o kterých jsme se doslechli.

Jakmile získáme zdroje z tohoto ostrova, musíme urychleně odplout, protože podle legendy, ten kdo zde stráví víc než jeden den bude na vždy prokletý.                                                    

Úterý 6. 8. 2019

Včera jsme na opuštěném ostrově nalezli části velké nástěnné malby a dali dohromady indicie, které by nám měli prozradit příběh konce kmene UGAGA.

Abychom zabránili prokletí na tomto ostrově, musíme dnes vyplouvat již za časných ranních hodin. Naše cesta povede k mysu Pozvání na návštěvu vědecké univerzity staré více než 170 let.

Dozvíme se zde nové informace, které pomohou k rozvoji královské vědecké akademii, která je součástí naší královské lodní společnosti.

Získané informace jsou přísně tajné a při jejich převzetí obdržíme část tajného kódu. Více o jeho použití se včas dozvíme.

Protože včerejší den byl přerušen únavou posádky, dojde k odhalení tajemství opuštění ostrova kmene UGAGA dnes ve večerních hodinách.

                      

Středa 7. 8. 2019

Včerejší odhalení opuštěného ostrova kmene UGAUGA mělo spoustu zajímavých a poutavých příběhů. Bohužel jsme zjistili, že pravda nám zůstane nejspíše navěky ukryta.

Po získání důležitých informací pro královskou vědeckou společnost jsme opustili mys Poznání a vyrazili do zálivu Ztracených lodí.

Cestou jsme zahlédli cizokrajné brouky různých tvarů a barev. Někteří měli barevné krovky, na hlavách tykadla, jiní zase ostré zuby. Rozhodli jsme se tyto brouky uchovat v paměti a zhotovit jejich podoby pro další generace.

Čím více jsme se k zálivu blížili, tím více nás přepadala nevysvětlitelná úzkost. Možná bylo vše způsobeno příběhy o lodích, které do zálivu nikdy nedopluly. Silný vítr byl předzvěstí něčeho zlého. Krátce na to se začaly zvedat obrovské vlny a loď přestala být ovladatelná.

Pověst o existenci Bermudského trojúhelníku se zdála být pravdivá. Obava o vlastní životy naprosto zničila morálku a disciplínu námořníků. Ztroskotání bylo nevyhnutelné a ráno nás probudili paprsky slunce na ostrově, který nebyl zakreslen ani na mapě. Zničená morálka se projevila také na situaci po probuzení a započal boj o nadvládu na ostrově.

Během průzkumu ostrova objevili jeskyni, ve které nebyl ani paprsek světla. Tuto bylo potřeba pořádně zdokumentovat. Díky společnému problému a zapojením kapitánů se podařilo opět stmelit kolektivy posádek a dorazit úspěšně do zálivu na plánovaný taneční večer.

                                                         

Čtvrtek 8. 8. 2019

Milé posádky,

cíl naší plavby se již kvapem blíží a nám chybí odhadem pouhé dva dny plavby, abychom se dostali do východní Indie.

Dnes v noci nás však zasáhla velká bouře, a jak jste si jistě všimli, nejen na palubě, ale i v okolním moři a na blízké pevnině je spousta ztracených věcí. Vrhneme se tedy hned z rána do likvidace následků bouře a budeme doufat, že další již nepřijde.

Po obědě dorazí místní trhovci a budeme mít možnost nakoupit suvenýry nejen pro své rodiny, přátelé, ale také své lásky.

Jakmile opustíme tržiště, vypravíme se na zoologické pozorování a budeme se snažit najít vzácné druhy brouků.

Závěr dne před vyplutím do posledního přístavu zamíříme do místního sportoviště.

Pátek 9. 8. 2019

Je poslední ráno naší plavby. Již naposledy nás probudili paprsky slunce procházející do našich kajut.

S rozbřeskem jsme se dostali do přístavu Mahábalípuram, který byl cílem naší dlouhé a náročné plavby.

Dnes se ukáže, kdo z vás splnil úkol královské lodní společnosti nejlépe a získá tak největší odměnu.

Protože lodě musíme zítra časně z rána předat k další plavbě, bude nutné je uvést do původního stavu, uklidit vlastní kajuty, sbalit si osobní věci a připravit se na návrat domů.

Vypravíme se také na tržiště v centru Mahábalípuramu, kde můžete utratit poslední lodní peníze.

Na závěr dne propukne bujaré veselí z úspěšně dokončené plavby.

Vážení námořníci,

scházíme se zde poslední večer naší plavby v přístavu Mahábalípuram v náladě veselé, byť přece jen s náznakem smutku z loučení.

Všichni do jednoho zasloužíte velkou pochvalu za úspěšnou výpravu královské lodní společnosti, která započala před dvěma týdny. Nejen, že jste výpravu úspěšné dokončili, ale splnili také cíl naší cesty, kterým bylo prozkoumat obchodní možnosti, navázat kontakty a se ziskem prodat nebo směnit vezené zboží ve východní Indii.

Cestou jste překonali řadu nástrah, mnohdy jste se také obětovali pro posádku a zvládli spoustu nelehkých úkolů.

Od získání surovin a nalodění na své lodě počínaje, přes různé fyzické i znalostní přezkoušení. Zvládli jste i nemožnou misi plnou specifických úkolů, jako dostat chlup od admirála, vlas od kapitánky štábu a mnohé jiné.

Získali jste také nové námořníky a po epidemii „Morybundus“ jste výborně zvládli hromadnou očistu tak, že žádná větší nemoc se již při naší plavbě nevyskytla.

Pro vzbouřené lodní kuchaře jsme zajistili dary a zbytek plavby jsme netrpěli hlady.

Mořským pannám z moře Chargomanchau jste jednoho chladného rána vrátili všechny jejich rozsypané perly. Podařilo se vám propašovat nejedno zvíře a zajistili vytyčení nového území pro jejich přežití.

Podařilo se vám zachránit zásoby vody a následně je získat zpět. Otestovali jste také svou paměť při přechodu území domorodců. 

Na opuštěném ostrově se vám podařilo získat části nástěnné malby domorodců kmene UGAUGA a poodkrýt část jejich tajemství.

Při výpravě na maják Chimborao jste nalezli řadu cizokrajných brouků, jejichž výskyt jste den předem zmapovali.

Nejednou jste se vypořádali s prudkým lijákem a předvedli vzájemnou ochotu pomoct raněným.

Zažili jste velký námořnický oheň, zpěv při kytaře, nejednu taneční zábavu a předvedli se nám i ve slušivých kostýmech.

V neposlední řadě jste navázali nová přátelství, prohloubili jinak již hluboké přátelství z minulých plaveb a dokonce dokázali navázat kamarádství i novým kamarádem Borisem Jordánem.

Zítra opustíme přístav Mahábalípuram a vypravíme se každý svou cestou. Památkou vám zůstanou nejen vzpomínky, řada odměn, ale hlavně tato přátelství, která opatrujte nejvíce ze všeho.

Přejeme vám všem úspěšnou plavbu domů a věříme, že do roka a do dne poplujeme opět na další společnou výpravu.

Další výpravě třikrát ZDAR ZDAR, ZDAR, ZDAR!!!

Admiralita královské obchodní společnosti, se sídlem v táborové základně v Jánských Koupelích