banner MH 2020

Již po sedmé se na akademické půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“) konalo slavnostní předávání absolventských listů studentům Junior univerzity. Junior univerzita je volnočasový projekt zaměřený na neformální vzdělávání mladých záchranářů (dále jen „J-uni“). Jde o určitý druh zájmových vzdělávacích dnů pro děti a mládež s odborným zaměřením.

Slavnostní zakončení proběhlo v rámci závěrečného víkendového soustředění v neděli 20. září 2020. I přes stanovená opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 proběhlo celé víkendové soustředění bez problémů a studenti mohli převzít absolventské listy z rukou prorektorky pro studium Ing. Zdeňky Chmelíkové, Ph.D. (VŠB-TUO) a náměstkyně starosty SH ČMS pro úsek mládeže Ing. Moniky Němečkové (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Mezi hosty byli také přítomni Ing. Bohumil Bernášek (radní Pardubického kraje pro oblast školství), Josef Bidmon (starost KSH Pardubického kraje), Ing. Petr Vícha (zástupce ředitele ÚHŠ Jánské Koupele), Bc. Libor Hynčica (vedoucí učitel odborného výcviku SPŠ Hranice), Hana Stará (náměstkyně starosty OSH Chrudim), Jan Soural (starosta OSH Svitavy) a Ivan Havel (vedoucí odborné rady mládeže Svitavy).

Cílem J-uni je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet dovednosti a znalosti v přírodních vědách, oblasti požární ochrany, první pomoci, technických a řemeslných oblastech, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktických ukázek a výcviku. J-uni se každý rok skládá ze tří víkendových soustředění a jednoho prázdninového týdne.

Aby studenti mohli převzít absolventské listy, museli kromě plnění různých aktivit zpracovat seminární práci na téma z oblasti požární ochrany nebo o samotném průběhu J-uni.

Anežka Kotková: „Jsem strašně ráda, že jsem na univerzitu jela. Poznala jsem tu spoustu nových lidí a myslím si, že jsme si celkem za krátkou dobu udělali úžasný kolektiv. Musím říct, že všechny ty chvilky, výlety atd., které jsem tady zažila, byly neskutečně moc užitečné.“

Vojtěch Diblík: „Konečně jsem se dočkal další J-uni. První de n probíhal normálně. Řekli jsme si co a jak. Hned druhý den jsme vyrazili do Hranic, na které jsem se hodně těšil. Nejprve jsme přijeli k takovým dá se říct dílnám. Zde to bylo velice zajímavý. Jako první jsem zkoušel svářet umělé trubky do „řídítek“. To mě velice zaujalo. V životě jsem takovou svářečku neviděl. Pak jsme šli na lžíce do bot. To bylo také zajímavé. Ručně vyrábět lžíci vypadalo složitě, ale nebylo.“

V celém průběhu J-uni byli studenti také hodnoceni za aktivitu při výuce či při dalších volnočasových aktivitách, které tvořily různé hry, soutěže a kvízy. Na závěr pak byli vybráni tři nejlepší studenti, byli to Kateřina Prucková, Eliška Bohatcová a Jakub Dvořák. Ti pak z rukou starosty Josefa Bidmona a radního Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška převzali věcné dary a diplomy pro nejlepší studenty.

Letošní ročník byl specifický v souvislosti se situací kolem šíření nemoci COVID-19. První soustředění proběhlo v lednu a druhé v březnu těsně před uzavřením základních škol. Šesti denní letní soustředění proběhlo i přes stanovená hygienická a epidemiologická opatření v první polovině července 2020. Sice studenti nevyrazili během léta na plánované exkurze do Ostravy, ale bohatý program a výlety třeba na hrad Vikštejn či státní zámek Hradec nad Moravicí, jim tyto aktivity vynahradily.

Výuku odborných předmětů zajišťovali Ing. Kristýna Kutilová (HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná), Ing. Jan Ondruch (HZS Olomouckého kraje, krajské ředitelství) a pedagogové Střední průmyslové školy Hranice a Vysoké školy báňské – Technické univerzity. O volnočasové aktivity se starali Michaela Franková, Petr Gvuzď (oba SDH Ostrava–Muglinov) a Rostislav Holec (SDH Ostrava–Michálkovice).

Projekt organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska prostřednictvím Ústřední hasičské školy a táborové základny Jánské Koupele. Projekt je dlouhodobě realizován s dotační podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím Programů na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO, tentokrát z projektu Mladí hasiči 2020.

Partnery 7. ročníku J-uni  byly Pardubický kraj, Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Střední průmyslová škola Hranice. Všem parterům si dovolujeme vyjádřit upřímné poděkování.

Ing. Kristýna Kutilová


JUNI 2020 - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

JUNI 2020 - REPORTÁŽ Z PRŮBĚHU JUNI