banner MH 2020

V letošním roce se konal již 6. ročník Junior Univerzity mladého hasiče v Jánských koupelích. Studium organizovala Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, Střední průmyslovou školou v Hranicích A HSZ Olomouckého kraje.

Cílem projektu bylo blíže seznámit studenty s přírodovědnými a technickými obory formou hry na vysokoškolské studium. Junior univerzita má za cíl ukázat studentům, že přírodní vědy, technika, odborné předměty jako je matematika, chemie, fyzika, nebo biologie jsou velice lákavé a perspektivní a jsou využitelné v praxi.  Témata Junior university souvisela s činností záchranářů, kteří mají ve společnosti nejvyšší kredit.

Junior univerzita přinesla studentům možnost seznámení se s prostředím na těchto školách s ohledem na to, že tato zkušenost může být pro studenty rozhodující i při výběru budoucího studia a zaměstnání.

34 studentů z Kraje Vysočina se sešlo ve třech víkendových soustředěních ( v lednu , v březnu a v září ) a jednou na týdenním pobytu v Jánských Koupelích o prázdninách. Během soustředění se konala výuka, ale i volnočasové aktivity a výlety jako např. návštěva Světa techniky v Dolních Vítkovicích, vodáctví, noční hry, různé soutěže a vědomostní hry s tématy záchranářství.

Slavnostní zakončení studia se konalo 22. 9. 2019 v nové aule Vysoké školy báňské v Ostravě. Přítomen byl starosta SH ČMS Jan Slámečka, hejtman Kraje Vysočina a poslanec parlamentu ČR Jiří Běhounek, náměstek hejtmana Ing. Martin Kukla, vedoucí ústřední rady mládeže SH ČMS Josef Bidmon, prorektorka VŠB TU prof.Mgr. Zdeňka Chmelíková, ředitel školy Jánské Koupele Ing. Jan Karger, doc.Dr.Ing. Miloš Kvarčák prezident  Bezpečnostně technologického klastru a vedoucí Krajské rady mládeže  Bc. Andrea Dopitová.

Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším profesním životě.

SH ČMS