O víkendu 25. - 27. ledna 2019 byl v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele slavnostně zahájen 6. ročník Junior University -  vzdělávání mladých záchranářů. Mimoškolní vzdělávací kurz je určen mladým hasičům ve věku 11 - 14 let, kteří se seznamují teoreticky i prakticky se základy požární ochrany, teorií hoření, první pomocí, základy přírodních věd nebo řemeslnými dovednostmi. 

Organizátoři a partnery tohoto ročníku jsou Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Kraj Vysočina, Krajské sdružení hasičů Kraje Vysočina, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava a Střední průmyslová škola Hranice.

V sobotu tak absolvovalo 34 dětí z Kraje Vysočina slavnostní imatrikulaci za přítomnosti Jana Slámečky, starosty Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska, Jana Kargera, ředitele Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích, doc. Dr. Ing. Miloše Kvarčáka, VŠB-TUO, Ing. Ivana Doležala, ředitele SPŠ Hranice, Ing. Petra Víchy, zástupce ředitele ÚHŠ, por. Ing. Jana Ondrucha a Andrey Dopitové, členky Ústřední odborné rady mládeže.

Vzdělávací program je naplánován na tři víkendová soustředění a týdenní prázdninový pobyt.

První víkend vedli lektoři por. Ing. Jan Ondruch a por. Ing. Kristýna Kutilová. Na programu byla procházka po Jánských Koupelích, vyprávění o jejich historii a v přednáškách pak lektoři hovořili o lince112, záchranářské uličce, složky Integrovaného záchranného systému, záchrana na ledě, záchrana pomocí vrtulníku, kynologie nebo vyprošťování ze sutin.

Zábavu mimo výukový čas měli na starost Michaela Franková a Per Gvuzď.

FOTOGALERIE