V druhé polovině ledna 2018 byl zahájen již 5. ročník mimoškolního vzdělávání mladých hasičů s názvem Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů (dále jen „J‑uni“), který jen určen mladým hasičům ve věku 11-14 let. Partnery projektu tohoto ročníku jsou Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Moravskoslezský kraj, Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava a Střední průmyslová škola Hranice.

Základ tohoto projektu položila Jitka Paťavová ve své bakalářské práci z roku 2009 s názvem „Univerzita dětského věku“ a téhož roku také proběhla zkušebně pro vybranou skupinu děti v rámci mezinárodního letního dětského tábora v Jánských Koupelích. Oficiálně první ročník proběhl jako dvouletý projekt v letech 2013-2014 pro žáky z Moravskoslezského kraje, který byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Po tomto úspěšném prvním ročníku se do projektu postupně zapojili mladí hasiči z Olomouckého kraje, Zlínského kraje a nyní se již 5. ročník vrátil zpět do Moravskoslezského kraje. V současnosti se jedná o jednoletý projekt, který se skládá z 3 víkendových soustředění a jednoho týdenního letního tábora, během kterých se mladí hasiči seznamují teoreticky i prakticky se základy požární ochrany, teorií hoření, první pomocí, základy přírodních věd a řemeslnými dovednostmi. 

Úvodní víkendové soustřední J-uni odstartovalo v pátek 19. ledna 2018 večeří a poté pokračovalo seznámením s lektory por. Ing. Kristýnou Kutilovou a por. Ing. Janem Ondruchem a dvojicí pedagogického dozoru Michaelou Frankovou a Petrem Gvuzděm, kteří mají na starosti zábavný program mimo výukový čas. V sobotu dopoledne proběhla imatrikulace, kdy mladí hasiči složili slib a stvrdili ho podáním ruky Ladislavu Čablovi vedoucímu kanceláře KSH Moravskoslezského kraje, čímž se stali právoplatnými studenty J-uni. Dále se tohoto slavnostního aktu zúčastnili zástupci partnerů Ing. Jan Karger, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, VŠB-TUO, Ing. Ivan Doležal, ředitel SPŠ Hranice a Ing. Vladimír Lon, učitel odborných předmětů SPŠ Hranice. Sobotní odpoledne pokrčovalo procházkou na čerstvém vzduchu, kdy byly děti seznámeny s areálem školy a jejím okolím. Neděle již patřila výuce, kdy se probírala teorie hoření, kterou budou moci studenti využít v následujícím víkendovém soustředění, které proběhne v polovině března, při výuce na SPŠ Hranice.