Na přelomu září a října proběhlo ukončení již 4. ročníku projektu Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů (dále jen „J-uni). Tohoto celoročního projektu se zúčastnilo celkem 35 mladých hasičů z Olomouckého kra­je.

Cílem projektu je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet jejich dovednosti a znalosti v přírodních vědách, v technických a řemeslných oblastech, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktického výcviku.

Závěrečné víkendové soustředění proběhlo v duchu exkurzí a závěrečného slavnostního ukončení. Sobota patřila exkurzím, kdy studenti navštívili Hasičské muzeum města Ostravy a Landek park.

V hasičském muzeu se děti měly možnost seznámit s historií i současností hasičské techniky, technických prostředků či operačním střediskem linky 112. V Landek parku je čekalo sfárání do dolu s jeho prohlídkou a také báňské záchranářství, u kterého měly možnost si vyzkoušet zmenšený polygon pro výcvik báňských záchranářů.

Po návratu na Ústřední hasičskou školu Jánské Koupele si měli studenti možnost si vyzkoušet, jaké to je být úspěšným absolventem vysoké školy. Každý student měl možnost podepsat se křídami na plac před hlavní budovou, jako odměnu za úspěšné absolvování. Kreativitě se meze nekladly.

V neděli ráno se všichni přesunuli do areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde v prostorách auly proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní ukončení. Místnost, kde probíhala závěrečná promoce, pomalu praskala ve švech, protože dorazila spousta rodičů a sourozenců absolventů, vedoucí družstev mladých hasičů a mnoho dalších hostů.

Slavnostní promoce se zúčastnili zástupci partnerů zaštiťující letošní ročník J-uni Vlastimila Švubová (starostka KSH Olomouckého kraje), Ing. Zdeňku Chmelíkovou, Ph.D. (prorektorka pro studium VŠB – TUO), Ing. Ivan Doležal (ředitel Střední průmyslové školy Hranice), Ing. Petr Vícha (zástupce ředitele Ústřední hasičské školy SH ČMS Jánské Koupele). Mezi pozvanými hosty byli doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA (proděkan pro strategii a rozvoj FBI, VŠB – TUO), Ing. Leo Kuběna (člen výkonného výboru SH ČMS a starosta KSH MSK), PhDr. Ondřej Andrys, MAE (náměstek ústředního školního inspektora), Jerzy Skatula (náměstek starosty dobrovolné požární ochrany Slezského kraje, Polsko), prof. Marek Tromski (bývalý rektor VŠ, Polsko), Václav Helis (člen VV KSH MSK) a Ing. Vladimír Lon (odborný učitel Střední průmyslové školy Hranice).

Během celého průběhu J-uni byli studenti hodnoceni za aktivitu, účast na přednáškách, seminární práci a při různých tematických hrách, které ověřovaly jejich získané znalosti a dovednosti. Z nich pak byli vybráni tři nejlepší, kteří byli v rámci závěrečné promoce oceněni. Nejlepšími studenty se stali:

Nikola Motlíčková

Štěpán Povýšil

Jan Franc

Po předání absolventských listů, závěrečných proslovech a hudebním vystoupení byla slavnostní promoce ukončena. Samotní absolventi byli hrdi na absolvování J-uni a na rodičích bylo vidět, že jsou velice pyšni na své děti.

Autor: Ing. Kristýna Kutilová, VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan Ondruch, HZS Olomouckého kraje

Zdroj: https://www.pozary.cz/clanek/174471-skoncil-dalsi-rocnik-junior-univerzity-vzdelavani-mladych-zachranaru-projektu-se-zucastnilo-35-deti/