banner MH 2020

Projekt hasičské jiskření je partnerským projektem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a SOŠ a SOU Dubno. Projekt vznikl v roce 2010.

Cíle toho projektu je vzdělávat žáky základních škol v oblasti:

- požární prevence

- činnost složek IZS, zejména HZS ČR

- chování osob za mimořádných událostí

- propagace činnosti Úseku mládeže SH ČMS

Základním pilířem programu je prezentace, která proložená praktickými cvičení (jak sbalit evakuační zavazadlo, volání z místa mimořádné události, základy první pomoci) a ukázky (práce s hasicím přístrojem, co dělat při evakuaci nebo dopravní nehodě, seznámení s různými disciplínami požárního sportu). Další částí je vzájemná diskuse studentů se žáky na výše zmiňované témata, odpovědi na případné dotazy ze strany žáků, ale i pedagogů ZŠ.

To vše na principu DĚTI x DĚTEM ! V podstatě jde o to, že studenti SOŠ a SOU Dubno, popřípadě mladí členové SH ČMS sami organizují přednášky pro školní mládež.

Za rok 2019 se uskutečnilo 18 přednášek na 9 školách.  Program je přínosný nejen pro žáky základních škol, ale i pro samotné přednášející, jelikož si získávají zkušenosti potřebné v jejich dalším životě.