Další z přednášek Hasičského jiskření, projektu, který za podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska připravují studenti SOŠ a SOU Dubno, zavítala v úterý 10. 10. 2017 na Základní a střední školu v Berouně. Studenti oboru požární technika, ochrana a prevence Pavel Knobloch, Martin Kostka, Markéta Křížová a Denisa Coufalová žákům všech ročníků druhého stupně představili výstroj hasičů, druhy hasicích přístrojů, promluvili o požárech a o chování při mimořádných událostech, vysvětlili evakuaci a žáky nechali zabalit  evakuační zavazadlo. Nechyběl exkurz do požárního sportu.

Projekt Mladí hasiči: Prevence je základ úspěchu!