dh

Již sedmým rokem zajišťují studenti SOŠ a SOU Dubno realizaci vzdělávacího programu Požární prevence pro základní školy, od roku 2013 s názvem Hasičské jiskření. Provází jej také logo jiskřičky a kapičky. Partnerem projektu je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Studenti pracují  pod dohledem koordinátorky Oleny Gažové. Projekt vznikl z požadavků základních škol a je koncipován jako zájmový výukový program aplikovaný v principu děti dětem. S ohledem na rozdílnost posluchačů samozřejmě vznikly dvě varianty a to pro první stupeň, do nějž jsou více zapojeny hry a soutěže, a pro druhý stupeň.

Konkrétní výukový program vedou tři až čtyři studenti, kteří dvouhodinovou aktivitu zahajují prezentacemi na vybraná témata − požární ochrana, práce složek IZS, požární prevence (např. rozdělávání ohně v přírodě) nebo ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. Po prezentacích následuje diskuse studentů-lektorů s žáky nebo zodpovězení jejich otázek. Nedílnou součástí jsou také praktické ukázky − práce s hasicím přístrojem, příprava evakuačního zavazadla, zkouška plné výstroje zasahujícího hasiče nebo nácvik chování osob za mimořádných událostí (např. evakuace, volání z místa mimořádné události, první pomoc).

Studenti-lektoři využívají informace získané během teoretického a praktického studia na SOŠ a SOU Dubno, ale čerpají také ze stránek HZS ČR  a jiných organizací věnujících se preventivně výchovné činnosti.

Dalšími cíli tohoto preventivně výchovného programu jsou propagace hasičského sportu sportu, TFA mladého hasiče a práce s dětmi a mládeží v SH ČMS obecně.  Každoročně absolvuje program přes 500 žáků základních škol především ve Středních Čechách, ale také například v Ostravě nebo v Jižních Čechách.