Vyúčtování daně ze mzdy - smlouva - nepodepsané prohlášení - zálohová daň

Návod na vyplnění

Formulář pro zálohovou daň - I. část

Formulář pro zálohovou daň - II. část

 

Vyúčtování daně ze mzdy nebo DPP za pracovníky, kteří podepsali prohlášení - zálohová daň

Návod na vyplnění

Formulář pro zálohovou daň - I. část

Formulář pro zálohovou daň - II. část

 

Vyúčtování daně z DPP  za pracovníky, kteří nepodepsali prohlášení - srážková daň

Návod na vyplnění

Formulář pro srážkovou daň