Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo 5. část schválených žádostí. Jendalo se o revize dříve zamítnutých žádostí.

ZDE