Přinášíme aktuální informace k Programu VIII. zveřejněné na webových stránkách MInisterstva školství, mládeže a tělovýchovy.

"Program zavedený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy pro přímé financování sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží ve výši 1 miliardy korun pokračuje a Ministerstvo začne uvolňovat finance na účty malých klubů v týdnu od 15. 5. 2017 – tzv. Program VIII. Tento program je nový a je postaven na jednoduchém a spravedlivém výpočtu: počet dětí x Ministerstvem stanovená částka na rok. V tomto roce se jedná o částku 1000 korun na hlavu a rok při trénování dítěte 1 x týdně a 1 800 korun na hlavu rok při trénování vícekrát týdně."

 

Zdroj ZDE