Vážení kolegové,
připomínám všem příjemcům státních dotací z MŠMT povinnost zaslat ministerstvu prostřednictvím IS-SPORT výroční zprávu za rok 2018, a to nejpozději do 30. 6. 2019.
Mgr. Ivana Jalovecká
generální sekretář
Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
 
Jelikož tato státní dotace byla poskytována jako přímý vztah SDH x MŠMT ČR, dovolujeme si pouze připomenout všem příjemcům státní dotace Můj klub 2018, aby si pečlivě překontrolovali, zda nemají ve svých Rozhodnutích o poskytnutí dotace uvedenou podmínku odevzdat Výroční zprávu SDH za rok 2018 (VZ SDH 2018) respektive nahrát tento dokument do systému IS sport do 30.6.2019.
 
Doporučení SH ČMS: Nahrajte VZ SDH 2018 do systému IS sport do 30.6.2019  i v případě, že tuto povinnost nemáte v Rozhodnutí zakotvenu.
 
Vzor výroční zprávy najdete jako přílohu na www.dh.cz, mládež, dotace, Program VIII., Program VIII. 2017, strana 2 - Základní informace