Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo formuláře pro vyúčtování neinvestičních státních dotací za rok 2018. Vyúčtování je platné pro všechny neinvestiční dotace, tedy i pro Můj klub.

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. 

Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2.2019 – tedy nahrána do systému IS-Sport a zároveň odeslána v listinné podobě (rozhoduje otisk poštovního razítka).

INFORMACE Z MŠMT ZDE

MANUÁL PRO VYÚČTOVÁNÍ 2018

 

FORMULÁŘE VYÚČTOVÁNÍ: 

Příloha č. 1: Vyúčtování dotace za rok 2018

Příloha č. 2: Vyúčtování dotace za rok 2018 Soupis mzdových nákladů

Příloha č. 3: Vyúčtování dotace za rok 2018 Závěrečná zpráva

 Formulář vypořádání

 

Cestovné - 1. část

Cestovné - 2. část

Uzávěrky jednoduchého účetnictví

Návod na vyplnění vyúčtování srážkové daně

Návod na vyplnění vyúčtování zálohové daně