Dne 13. září 2023 byl zahájen příjem žádostí o dotace v programu Můj klub 2023 Pohyb a zdraví - 2. kolo, který je určen na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009), které pravidelně sportují 1x týdně.

SDH musí ke dni podání žádosti evidovat v Rejstříku sportu minimálně 10 sportovců trénujících 1x týdně.

Výzva je určena pouze neúspěšným žadatelům, kteří podali žádost v 1. kole od 16.11. do 30.12.2022 a řízení o poskytnutí dotace bylo zastaveno jedním z těchto uvedených důvodů.
Pokud byl uveden jakýkoli jiný důvod pro zastavení řízení, není spolek oprávněným žadatelem pro podání žádosti ve 2. kole.

Oprávněný žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje následující podmínky:

  1. podal žádost do Výzvy č. 24/2022 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví (dále jen „Výzva 24/2022“) s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. a) řízení zastavil, neboť žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené k podání žádosti, tedy do 30.12.2022 do 12:00 hod., nebo
  2. podal žádost do Výzvy 24/2022 s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 14j odst. 4 písm. c) řízení zastavil, neboť
    1. žádost nebyla podána způsobem stanoveným v bodě 11.1. až 11.5. Výzvy 24/2022, a/nebo
    2. přílohou žádosti nebylo písemné pověření dle bodu 10.1. písm. g) a bodu 11.1. Výzvy 24/2022, pokud žádost podal jiný pověřený člen statutárního orgánu, a/nebo
    3. přílohou žádosti nebyla plná moc dle bodu 11.2. splňující podmínky bodu 10.1 písm. g) odst. 3 Výzvy 24/2022, pokud žádost podal zmocněnec, nebo
  3. odeslal dle bodu 11.3. a 11.5. Výzvy 24/2022 vyplněný elektronický formulář žádosti v elektronické formě z Jednotného dotačního portálu MF ČR (dále jen „JDP“), avšak vyplněný elektronický formulář z JDP nevygeneroval ve formátu PDF a nezaslal datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele, přičemž Poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl.

 

Zde je k dispozici interní manuál SH ČMS pro SDH k podání žádosti. Termín pro podání je prodloužen do 20.10.2023 do 17:00 hodin. Žádost je možné podat pouze datovou schránkou.

 

Upozorňujeme všechny žadatele, aby u každého sportovce vyplňovali poctivě pravdivé informace. Veďte si tréninkové deníky (ke stažení níže), ukládejte si startovní listiny, kopírujte si přihlášky, mějte založené i výsledkové listiny. Kontroly opravdu chodí a při uvedení nepravdivých informací budete nuceni dotaci buď částečně, nebo úplně vrátit.

V případě dotazů mě neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Tereza Říhová, 702 196 880, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


JAK PODAT ŽÁDOST - MANUÁL SH ČMS

Přílohy pro podání žádosti jsou ke stažení na stránkách Národní sportovní agentury

Tréninkový deník pro sportovní oddíly