Národní sportovní agentura rozhodla, že žadatelům bude přidělena dotace ve výši 96% z částky uvedené ve vygenerované žádosti o dotaci Můj klub 2023. Více informací zde: https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/

V současné době již probíhá formální zpracování žádostí Můj klub 2023 i Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví a postupné kontaktování žadatelů podle čísel žádosti.

Lucie Šulcová

vedoucí úseku mládeže SH ČMS