Národní sportovní​ agentura zveřejní na podzim tohoto roku Výzvu MŮJ KLUB 2023.
Výzva bude stejně v jako minulých letech zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.
Vzhledem k tomu, že budou od 1. 1. 2023 ze zákona povinně zřízeny datové schránky všem právnickým osobám, tedy i spolkům a pobočným spolkům, bude možné podat žádost o dotaci MŮJ KLUB 2023 pouze DATOVOU SCHRÁNKOU. (Důvodem je to, že na jaře 2023 bude možné doručit Rozhodnutí o poskytnutí dotace datovou schránkou).
Pokud nemá vaše SDH datovou schránku zřízenou a chystáte se o dotaci Můj klub na rok 2023 žádat, je třeba si datovou schránku co nejdříve zřídit. Datovou schránku zřizuje pouze statutární zástupce SDH (starosta).
Návod, jak zřídit datovou schránku, je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=62bt2claQIo
Statutární zástupce (starosta) může dále k přístupu do datové schránky pověřit další osobu, s určením konkrétního rozsahu přístupu, ale oprávněným uživatelem zůstává vždy statutární orgán.  
Tipy, jak si usnadnit práci s datovou schránkou, naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=QM_GkvRXTwk (změna hesla, nastavení notifikací, apod.)